Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer

gepubliceerd: woensdag, 4 december 2013

De tweede dag van de Ad limina bezoeken begon met een H. Mis in de sint Jan van Lateranen. Daarna bezochten de bis­schoppen gezamen­lijk de Congre­gatie voor de Katho­lieke Opvoeding en de Congre­gatie voor de geloofs­leer. Sommige bischoppen gingen daarna nog naar Cor Unum, een pauselijke Raad.

Tijdens de heilige Mis preekte mgr. Fr. Wiertz die ons het voorbeeld van Franciscus Xaverius voorhield, een missio­naire figuur bij uitstek. En natuurlijk legde hij de link met onze huidige paus! Op de foto is te zien hoe de bis­schop­pen zich voor­be­rei­den in de sacristie.

Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleerWe waren goed op tijd weer terug in ons verblijf in Rome waar we ons nog snel even konden voor­be­rei­den op het volgende pro­gram­ma- onderdeel: het bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de Opvoeding. Daar troffen we de prefect, kardinaal Z. Grocholewski, de secretaris, aarts­bis­schop Zani en onder­secre­taris, p. Friedrich Bechina, die naast vele andere talen ook Neder­lands spreekt. Met de mede­wer­kers bespraken we de situatie van de uni­ver­si­teiten, de theologische faculteit en het katho­liek onderwijs.

De staf van de Con­gre­ga­tie reageerde heel positief op de voornemens om school en kerk te vebinden door belang­stel­ling te tonen, inspiratie te geven, de vorming van leraren die godsdienst/ levensbeschouwing geven te stimuleren enzovoorts. Ik heb als referent onderwijs verteld over de stappen die in deze richting zijn genomen en nog worden genomen. De kardinaal beklemtoonde het belang van de contacten, van een uit­no­di­gende houding, van een openheid om samen met het katho­liek onderwijs iets moois te realiseren om de identiteit van dat onderwijs in deze tijd gestalte te geven. De kardinaal prefect vertelde van hoopvolle ont­wik­ke­lingen in andere landen in de hoop ons op dit terrein nog meer te stimuleren. Het is van belang dat de kerk naar buiten treedt.

... daarna bezochten de bis­schop­pen de Con­gre­ga­tie voor de geloofsleer, waar de prefect, Aarts­bis­schop Mueller, en de beide secretarissen, Di Noia o.p. en Ladaria s.j., en ver­schil­lende mede­wer­kers van de con­gre­ga­tie ons ontvingen. In een open gesprek werden ver­schil­lende vragen besproken, waarbij de prefect het verhaal aan de orde stelde dat op het internet circuleert en door een hoogleraar van de Erasmusuni­ver­si­teit in de publi­ci­teit was gebracht: dat een bisschop begin 60er jaren verlof zou hebben gegeven een pedofiel te castreren. De hoogleraar had het verhaal daarna weliswaar terug getrokken als zonder grond, maar op het internet blijft het circuleren.

Tamelijk veel aandacht werd gegeven aan de procedures rond seksueel misbruik. Positief was daarbij dat een eerste en voorlopig oordeel van de Con­gre­ga­tie over de algemene richtlijnen om seksueel misbruik tegen te gaan - die de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft voorbereid en aan de con­gre­ga­tie voor de GeLoofsleer heeft voorgelegd - uitermate gunstig was.

Ver­schil­lende bis­schop­pen bezochten daarna nog de pauselijke raad Cor Unum, met name de bis­schop­pen die met caritas- organisaties en noodhulpvoorzieningen te maken hebben. In de middag bezocht een deel vAn de conferentie de pauselijke raad voor het gezin en de pauselijke raad Iustitia et pax.

(Mgr. Hendriks houdt ons middels zijn website www.arsacal.nl op de hoogte van het Ad Limina bezoek.
Voor de volledigheid plaatsen we zijn verslagen en foto’s ook op deze website)
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus Fotoreportage
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen Fotoreportage
maandag, 25 november 2013Algemeen rapport Ad Limina openbaar
vrijdag, 11 oktober 2013Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose