Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus

gepubliceerd: maandag, 2 december 2013

Het ad limina bezoek van de bis­schop­pen is vandaag offi­cieel van start gegaan. Gisteren­avond zijn de laatste bis­schop­pen ingevlogen. De bis­schop­pen die al eer­der in Rome waren, hebben gis­te­ren de mis in de Kerk de de Friezen gevierd. Deze vie­ring werd recht­streeks uitgezon­den op tele­vi­sie en is volgens de RKK zeer goed bekeken.

Vanmorgen in alle vroegte gingen de bis­schop­pen naar de St. Pieter om bij het graf van de heilige Petrus samen de mis te vieren. Een bij­zon­der moment voor Mgr. De Korte, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, die vandaag zijn koperen bis­schops­jubi­leum viert. Kar­di­naal Eijk was in deze vie­ring hoofd­cele­brant en preekte boeiend over de bete­ke­nis van het Petrus­ambt.

Daarop volgende een inte­res­sant bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de Clerus. Alle Bischoppen waren daar aanwe­zig en er werd van gedachten gewisseld over de vor­ming van pries­ters en de uit­dagingen van deze tijd waar­mee zij te maken krijgen. Met name die vor­ming werd als heel be­lang­rijk naar voren gebracht, alsook de omgang met jonge mensen en het verstaan van de tekenen van deze tijd, in het licht van wat de Kerk verkon­digt en leert.

Het hoogte­punt van de ochtend lag in het bezoek aan Paus Fran­cis­cus. In een gemoe­de­lijke sfeer wer­den de bis­schop­pen en hun assis­tenten ont­van­gen. Na een korte toe­spraak door de Kar­di­naal, sprak de Paus an­der­half uur met de bis­schop­pen per­soon­lijk en daagde hen uit ken­baar te maken van waaruit zij spi­ri­tu­eel leven en wat het uitdaagt om in deze tijd bis­schop te zijn. Het was een zeer open en bemoe­digend gesprek, waar de bis­schop­pen zicht­baar ge­sterkt uit terug kwamen.

Een goede maal­tijd en een toast op het bezoek aan de paus en het koperen jubileum van Mgr. De Korte slooten de ener­ve­rende ochtend af.

Hier­on­der enkele eerste foto’s van heden­och­tend.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer Fotoreportage
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus Fotoreportage
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose