Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus

gepubliceerd: maandag, 2 december 2013

Het ad limina bezoek van de bis­schop­pen is vandaag offi­cieel van start gegaan. Gisteren­avond zijn de laatste bis­schop­pen ingevlogen. De bis­schop­pen die al eer­der in Rome waren, hebben gis­te­ren de mis in de Kerk de de Friezen gevierd. Deze vie­ring werd recht­streeks uitgezon­den op tele­vi­sie en is volgens de RKK zeer goed bekeken.

Vanmorgen in alle vroegte gingen de bis­schop­pen naar de St. Pieter om bij het graf van de heilige Petrus samen de mis te vieren. Een bij­zon­der moment voor Mgr. De Korte, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, die vandaag zijn koperen bis­schops­jubi­leum viert. Kar­di­naal Eijk was in deze vie­ring hoofd­cele­brant en preekte boeiend over de bete­ke­nis van het Petrus­ambt.

Daarop volgende een inte­res­sant bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de Clerus. Alle Bischoppen waren daar aanwe­zig en er werd van gedachten gewisseld over de vor­ming van pries­ters en de uit­dagingen van deze tijd waar­mee zij te maken krijgen. Met name die vor­ming werd als heel be­lang­rijk naar voren gebracht, alsook de omgang met jonge mensen en het verstaan van de tekenen van deze tijd, in het licht van wat de Kerk verkon­digt en leert.

Het hoogte­punt van de ochtend lag in het bezoek aan Paus Fran­cis­cus. In een gemoe­de­lijke sfeer wer­den de bis­schop­pen en hun assis­tenten ont­van­gen. Na een korte toe­spraak door de Kar­di­naal, sprak de Paus an­der­half uur met de bis­schop­pen per­soon­lijk en daagde hen uit ken­baar te maken van waaruit zij spi­ri­tu­eel leven en wat het uitdaagt om in deze tijd bis­schop te zijn. Het was een zeer open en bemoe­digend gesprek, waar de bis­schop­pen zicht­baar ge­sterkt uit terug kwamen.

Een goede maal­tijd en een toast op het bezoek aan de paus en het koperen jubileum van Mgr. De Korte slooten de ener­ve­rende ochtend af.

Hier­on­der enkele eerste foto’s van heden­och­tend.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose