Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoek

Van 2 t/m 7 december in Rome

gepubliceerd: vrijdag, 11 oktober 2013

De Neder­landse bis­schop­pen zijn van 2 tot en met 7 de­cem­ber in Rome voor hun Ad Limina bezoek. Ze gaan onder meer ge­za­men­lijk en ieder afzon­der­lijk op au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus. Tevens bezoeken zij de Con­gre­ga­ties en de Pau­se­lijke Raden.

Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum, dit betekent let­ter­lijk een pelgrimage naar de drempels van de apos­te­len. Met deze drempels wor­den de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus bedoeld. Het is een eeuwen­oud gebruik dat pas gewijde bis­schop­pen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. Gebruike­lijk is het om dit een keer in de vijf jaar te doen.

Ad LiminaEr is echter wat betreft de Ad Limina Bezoeken van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties over de hele wereld een grote achterstand ontstaan als gevolg van de ge­zond­heids­problemen waar­mee Paus Johannes Paulus II wor­stelde in zijn laatste levens­ja­ren, het conclaaf van 2005 en de tijd die paus Bene­dic­tus XVI nodig had om zich in te werken. Bovendien heeft de laatste van­wege zijn leef­tijd de Ad Limina Bezoeken getemporiseerd. Door het laatste conclaaf in maart dit jaar en de tijd die ook de nieuwe paus Fran­cis­cus nodig had om zich in te werken, is opnieuw vertra­ging ontstaan. Om deze reden zijn er inmiddels bijna tien jaar verstreken sinds het jongste Ad Limina Bezoek vanuit Neder­land, dat plaatsvond in maart 2004. 

De bis­schop­pen kijken er naar uit Paus Fran­cis­cus te ont­moe­ten. Dit staat op het pro­gram­ma voor de vierde dag van het bezoek, op don­der­dag 5 de­cem­ber aanstaande. Voor som­mi­gen van hen is dit de eerste keer dat ze de Heilige Vader per­soon­lijk kunnen spreken, anderen hebben hem al eer­der ontmoet.

Kar­di­naal Eijk: “Ik heb paus Fran­cis­cus al enkele malen ontmoet, ook al voordat hij paus werd. Het is voor mij een heel bij­zon­dere gebeur­te­nis dat ik nu nader met hem kan spreken over de ont­wik­ke­lingen in het aarts­bis­dom en onze kerk­pro­vin­cie. Ik leef hier echt naar toe.”

Ieder van de bis­schop­pen presen­teert een rapport over de situatie in het eigen bisdom, dat ver­trouwe­lijk blijft. Ge­za­men­lijk stellen de bis­schop­pen een rapport samen over de situatie in Neder­land als geheel, dat bij het begin van het bezoek, op maan­dag 2 de­cem­ber open­baar wordt gemaakt.

Op zon­dag 1 de­cem­ber is er vanuit Rome een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Kerk der Friezen, in tegen­woor­dig­heid van de aanwe­zige Neder­landse bis­schop­pen, met kar­di­naal Eijk als hoofd­cele­brant. De vie­ring wordt om 10.30 uur recht­streeks uitgezon­den door omroep RKK en is zo voor de Neder­landse gelo­vi­gen mee te beleven. Omroep RKK is gedurende de hele week van het bezoek vertegen­woor­digd in Rome en zal daar in radio- en tele­vi­sie-uitzen­dingen waar moge­lijk ver­slag doen. (SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose