Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoek

Van 2 t/m 7 december in Rome

gepubliceerd: vrijdag, 11 oktober 2013

De Neder­landse bis­schop­pen zijn van 2 tot en met 7 de­cem­ber in Rome voor hun Ad Limina bezoek. Ze gaan onder meer ge­za­men­lijk en ieder afzon­der­lijk op au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus. Tevens bezoeken zij de Con­gre­ga­ties en de Pau­se­lijke Raden.

Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum, dit betekent let­ter­lijk een pelgrimage naar de drempels van de apos­te­len. Met deze drempels wor­den de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus bedoeld. Het is een eeuwen­oud gebruik dat pas gewijde bis­schop­pen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. Gebruike­lijk is het om dit een keer in de vijf jaar te doen.

Ad LiminaEr is echter wat betreft de Ad Limina Bezoeken van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties over de hele wereld een grote achterstand ontstaan als gevolg van de ge­zond­heids­problemen waar­mee Paus Johannes Paulus II wor­stelde in zijn laatste levens­ja­ren, het conclaaf van 2005 en de tijd die paus Bene­dic­tus XVI nodig had om zich in te werken. Bovendien heeft de laatste van­wege zijn leef­tijd de Ad Limina Bezoeken getemporiseerd. Door het laatste conclaaf in maart dit jaar en de tijd die ook de nieuwe paus Fran­cis­cus nodig had om zich in te werken, is opnieuw vertra­ging ontstaan. Om deze reden zijn er inmiddels bijna tien jaar verstreken sinds het jongste Ad Limina Bezoek vanuit Neder­land, dat plaatsvond in maart 2004. 

De bis­schop­pen kijken er naar uit Paus Fran­cis­cus te ont­moe­ten. Dit staat op het pro­gram­ma voor de vierde dag van het bezoek, op don­der­dag 5 de­cem­ber aanstaande. Voor som­mi­gen van hen is dit de eerste keer dat ze de Heilige Vader per­soon­lijk kunnen spreken, anderen hebben hem al eer­der ontmoet.

Kar­di­naal Eijk: “Ik heb paus Fran­cis­cus al enkele malen ontmoet, ook al voordat hij paus werd. Het is voor mij een heel bij­zon­dere gebeur­te­nis dat ik nu nader met hem kan spreken over de ont­wik­ke­lingen in het aarts­bis­dom en onze kerk­pro­vin­cie. Ik leef hier echt naar toe.”

Ieder van de bis­schop­pen presen­teert een rapport over de situatie in het eigen bisdom, dat ver­trouwe­lijk blijft. Ge­za­men­lijk stellen de bis­schop­pen een rapport samen over de situatie in Neder­land als geheel, dat bij het begin van het bezoek, op maan­dag 2 de­cem­ber open­baar wordt gemaakt.

Op zon­dag 1 de­cem­ber is er vanuit Rome een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Kerk der Friezen, in tegen­woor­dig­heid van de aanwe­zige Neder­landse bis­schop­pen, met kar­di­naal Eijk als hoofd­cele­brant. De vie­ring wordt om 10.30 uur recht­streeks uitgezon­den door omroep RKK en is zo voor de Neder­landse gelo­vi­gen mee te beleven. Omroep RKK is gedurende de hele week van het bezoek vertegen­woor­digd in Rome en zal daar in radio- en tele­vi­sie-uitzen­dingen waar moge­lijk ver­slag doen. (SRKK)
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer Fotoreportage
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose