Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Wijding

In dit dossier vindt u de verzamelde nieuws­be­richten met ver­slagen en foto’s van pries­ter- en diaken­wij­dingen van de laatste jaren in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.


Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
Diocesaan projectkoor zingt voor de eerste keer
nieuws - maandag, 13 juni 2022
Op zaterdag 11 juni, feestdag van de H. Barnabas, is Jaider Chantre Sánchez in de Sint Bavokathedraal in Haarlem tot priester gewijd. Het nieuwe diocesane koor heeft daarbij voor de eerste keer gezongen. Onze bisschop, Mgr. Hendriks, vertelde in zijn homilie waarom Sint Barnabas een perfect model is voor een priester.
Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Fotoreportage
In de Amsterdamse Nicolaasbasiliek
nieuws - zondag, 28 november 2021
Zater­dag 27 no­vem­ber, de laatste dag van het li­tur­gisch jaar, heeft monseigneur Hendriks broeder Joachim Oude Vrielink ofm tot diaken gewij­d in de Sint Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. Broeder Joachim die in het klooster Alverna aan de Derkin­de­ren­straat in Am­ster­dam woont, is bij­zon­der verbon­den met de basiliek waar hij ook participeert in de schola cantorum Am­ster­dam die in de wij­dings­plech­tig­heid zong.
Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel Fotoreportage
Wim Zürlohe nu als diaken actief in West-Friesland Zuid Oost
nieuws - woensdag, 7 april 2021
Op maandag 5 april, Tweede Paasdag, vond te Bovenkarspel de diakenwijding plaats van Wim Zürlohe. Hij is vele jaren actief in de parochies van West-Friesland Zuid Oost, en zal daar ook werkzaam blijven als diaken. In een prachtig met bloemen versierde H. Martinuskerk vond de wijding plaats, natuurlijk met alle beperkingen van deze corona-tijd.
Bert Glorie tot priester gewijd! Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 31 oktober 2020
Tijdens een indrukwekkende viering in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem is diaken Bert Glorie zaterdag 31 oktober tot priester gewijd. Het door coronamaatregelen beperkte aantal mensen in de kerk werd aangevuld met een slordige 2000 kijkers via Kathedraal TV!
Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 26 september 2020
Voor de vierde maal dit jaar vond een priesterwijding plaats in de Haarlemse kathedraal. Vanwege corona is de oorspronkelijk geplande wijdingsviering met vijf wijdelingen op de zaterdag na Pinksteren, opgesplitst in vijf vieringen zodat zoveel mogelijk familie en vrienden van de wijdeling aanwezig kan zijn.
Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage
Zondag 13 september - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - zondag, 13 september 2020
Middels handoplegging en gebed heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op zondag 13 september 2020 diaken Juan Andrés Correa Del Río tot priestergewijd. Net als de priesterkandidaat die de dag daarvoor in dezelfde Bavokathedraal werd gewijd, komt ook Juan uit Chili.
Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage
Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - zaterdag, 12 september 2020
Diaken Javier Acuña Acuña is zaterdagmiddag 12 september 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofdcelebrant was Mgr. Hendriks en emeritus bisschop Mgr. Punt was een van de concelebranten.
Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
Deo Gratias!
nieuws - zaterdag, 4 juli 2020
Tijdens een feestelijke viering in een toch weer wat beter gevulde Bavokathedraal te Haarlem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste priesterwijding voltrokken als diocesaan bisschop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diakenwijding ontving, is nu dan toch priester. Deo Gratias!
Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 16 november 2019
Zaterdag 16 november waren talrijke gelovigen naar de grote bedevaart­kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood gekomen om de diakenwijding van vier seminaristen mee te maken. Bisschop Jozef Punt deed de wijding en sprak tijdens zijn preek over de geest van de tijd waar­in de wijdelingen terechtkomen en het antwoord daarop: Jezus!
Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 15 juni 2019
In een volle Haarlemse kathedraal heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam op zaterdag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot priesters gewijd. Het leven van een priester loopt altijd anders, dan hijzelf had kunnen bedenken, zo getuigde bisschop Punt van zijn veertig jaar ervaring.
Colm Dekker tot diaken gewijd Fotoreportage
Missionaire fraterniteit van Sant’ Egidio
nieuws - maandag, 8 april 2019
De Mozes en Aäron was bijna te klein voor alle belangstellenden die zondagmiddag 7 april bij elkaar waren geko­men voor de diakenwijding van Colm Dekker door Mgr. Hendriks. Colm Dekker is permanent diaken voor de missionaire fraterniteit van Sant’ Egidio en tevens door Mgr. Punt benoemd tot ‘stadsdiaken’ voor Amsterdam.
Maciej tot transeunt diaken gewijd Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 17 november 2018
In de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zaterdag 17 november feest: seminarist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.
Fotoserie van een prachtige priesterwijding Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 26 mei 2018
Onder grote belang­stelling is Alvaro A. Rodriguez Lucque zaterdag 26 mei in de kathedrale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt tot pries­ter gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.
Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 18 november 2017
Op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diaken­wijding plaats­ge­von­den van Alvaro Rodriguez Luque. Alvaro is afkomstig uit Cordoba, in het zuiden van Spanje, en al vele jaren in Nederland via de gemeen­schap van het Neocate­chu­me­naat. Hij heeft de priester­opleiding op het Groot­semi­narie St. Willibrord gevolgd.
Bisdom weer twee priesters rijker Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 24 juni 2017
Tijdens een indrukwekkende Eucharistieviering in een volle kathedraal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burgsteden werden Anton Goos en Teun Warnaar zaterdag 24 juni tot priester gewijd.
Fotoserie diakenwijding Fotoreportage
Transeunt diakens Anton Goos en Teun Warnaar
nieuws - zaterdag, 12 november 2016
Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem heeft Mgr. Hendriks twee jongemannen tot diaken gewijd. De viering werd opgeluisterd door The Bishop's singers van het kathedrale koor.
Fotoserie van de priesterwijding Fotoreportage
nieuws - maandag, 23 mei 2016
Hoewel de St. Bavokathedraal de grootste restauraties achter de rug heeft en dus weer helemaal beschik­baar is, was deze basiliek toch bijna hele­maal vol voor de wijding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijde­lingen brachten veel kennissen en vrienden mee en natuur­lijk parochi­anen uit de parochies waar zij werk­zaam zijn. Een vijftigtal priesters en diakens waren aanwezig om de nieuw gewijden te begroeten en hen als priester aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.
Diakenwijding in Heiloo Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 14 november 2015
Tijdens een plechtige Eucharis­tie­viering in de grote kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo heeft Mgr. Punt vier jonge mannen tot diaken gewijd. Jeroen Hoekstra en Paul Leferink zijn permanent diaken, Jan-Jaap van Peperstraten en Mariusz Momot zijn op weg naar het priester­schap tot transeunt diaken gewijd.
Feestelijke priesterwijding Fotoreportage
Marco Cavagnaro en Andrea Geria
nieuws - maandag, 1 juni 2015
In de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem zijn zaterdag­morgen 30 mei twee nieuwe priesters gewijd door Mgr. Dr. Jozef M. Punt. Uit de parochies en gemeen­schappen van de wijde­lingen waren vele mensen gekomen om de plechtige viering bij te wonen en voor de beide wijde­lingen, Marco Cavagnaro en Andrea Geria, te bidden.
Zesvoudige diakenwijding in de ‘kathedraal van Het Gooi’ Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 15 november 2014
Zes kandidaten ontvingen op 15 november de H. Diaken­wijding uit handen van mgr. dr. Jozef Punt in de H. Vituskerk in Hilversum. Door de restauratie van de Bavo­kathedraal in Haarlem moest worden uitge­weken naar -zoals mgr. Punt het gek­scherend noemde- ‘de kathedraal van Het Gooi’.


zaterdag, 14 juni 2014Twee nieuwe priesters gewijd Fotoreportage
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker! Fotoreportage
maandag, 27 mei 2013Mgr. Hendriks wijdt drie mannen tot priester Fotoreportage
zondag, 10 februari 2013Randy Simileer tot diaken gewijd Fotoreportage
dinsdag, 20 november 2012Wijding van vier diakens in kathedraal Haarlem Fotoreportage
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers Fotoreportage
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijd Fotoreportage
maandag, 20 juni 2011Foto’s priesterwijding Maciej Sendecki Fotoreportage
dinsdag, 23 november 2010Vier nieuwe diakens en een catechiste Fotoreportage
maandag, 31 mei 2010Vier nieuwe priesters! Fotoreportage
maandag, 23 november 2009Acht diakens gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
donderdag, 11 juni 2009Fotoreportage priesterwijding
zaterdag, 15 november 2008Diakenwijding Dariusz Karwowski en Ignas Tilma Fotoreportage
zaterdag, 17 mei 2008Priesterwijding vier mannen Fotoreportage
zaterdag, 29 september 2007Diakenwijding en zending van catechistes Fotoreportage
donderdag, 21 juni 2007Priesterwijding Pieter van Wylick
zaterdag, 9 december 2006Drievoudige diakenwijding Fotoreportage
zaterdag, 7 oktober 2006Priesterwijding abdij Egmond Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2005Sfeervolle diakenwijding Fotoreportage
zaterdag, 21 mei 2005Priester- en diakenwijding Fotoreportage
zaterdag, 11 december 2004Negen diakens en een catechiste Fotoreportage
zaterdag, 14 juni 2003Priesterwijding Fotoreportage
maandag, 7 april 2003Diakenwijding in Casa Carmeli Fotoreportage
zaterdag, 25 mei 2002Priesterwijding FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose