Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Op 4 mei jl. heeft paus Fran­cis­cus een groep pelgrims uit Am­ster­dam ont­van­gen en daarbij een korte toe­spraak gehou­den. In deze groet aan de pelgrims heeft de paus ge­spro­ken over ver­schil­lende aspecten van Am­ster­dam, dat hij “een mooie stad” noemde.

Priesterwijdingen Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejía Sánchez
Traducción en Español: www.youtube.com/watch?v=ny2buopdwRo Op zaterdag 25 mei zal Mgr. dr. Jan Hendriks in de Kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejía Sánchez tot priester wijden.
Wat ik u zeggen wil. Woord van de Bisschop, juni 2024
In 'Wat ik u zeggen wil' van deze maand verteld Mgr. Hendriks over de audiëntie met de Paus en vat hij samen wat Paus Fransiscus over Amsterdam heeft gezegd. Onder anderen benoemd hij punten zoals de geschiedenis van Amsterdam, het Eucharistisch mirakel, de wereldkerk die in Amsterdam goed te zien is en de inzet voor armen en migranten. Bent u benieuwd naar wat de Bisschop hier nog meer over zegt? Kijk dan nu naar het woordje van de Bischop. De Bisschop heeft hier ook wat over geschreven in zijn blog. Mocht je dat willen lezen ga dan nu naar zijn website arsacal: https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3444 #audiëntie #pausfransiscus #woordvandebisschop #katheraalTV
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 7: Rechters
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Jongste SamenKerk
SamenKerk Juni 2024
Juni 2024
eerdere editiesmaandag, 17 juni 2024
Maandag in de 11e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:I Kon. 21, 1-16
Psalm:Ps. 5, 2-3, 5-6, 7
Evangelie:Mt. 5, 38-42

postcode:
huisnummer:

Zomerschool - Ludens Quaerens
Zaterdag 20 t/m donderdag 25 juli - Abdij van Postel te Mol
gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2024
In de zomer­va­kan­tie van 2024 or­ga­ni­seert instituut Ludens Quarens weer een ‘Zomer­school’. Een week lang ver­die­pen in het denken van enkele van de grootste filosofen en theologen allertij­den, Thomas van Aquino, C.S. Lewis en J. Ratzin­ger.

Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2024
Op 9 mei (Hemel­vaart) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. In de tekst geeft paus Fran­cis­cus aan hoe het Jubel­jaar geopend zal wor­den in kerken in Rome en we­reld­wijd.
Mgr. Hendriks 12 jaar bisschop
gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024
Vandaag fe­li­ci­te­ren we harte­lijk mgr. Jan Hendriks met zijn koperen jubileum. Tijdens een in­druk­wek­kende vie­ring in de Sint-Vitus­kerk te Hilversum op 10 de­cem­ber 2011 ont­ving hij de bis­schops­wij­ding door handopleg­ging en gebed van emeritus bis­schop mgr. Punt, mgr. Van Burg­ste­den en mgr. Van den Hende.
Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024
De in­schrij­ving voor de Natio­nale Bede­vaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de mei­va­kan­tie van volgend jaar gaan de Neder­landse bis­dom­men samen op bede­vaart naar Rome. Ze geven daar­mee gehoor aan de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus om tij­dens het Jubel­jaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betre­den.
Bedevaart naar Kevelaer
Maandag 1 t/m woensdag 3 juli
gepubliceerd: zaterdag, 8 juni 2024
Van maan­dag 1 t/m woens­dag 3 juli is er een bede­vaart vanuit ons bisdom naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, de Troos­te­res van de Bedroef­den. Bij­zon­dere dagen even weg van huis.
Samenvatting bul van het jubeljaar
gepubliceerd: vrijdag, 7 juni 2024
Op 9 mei (Hemel­vaarts­dag) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. De tekst gaat over het thema hoop van­wege het Jubel­jaar. On­der­staan­de artikel geeft een samen­vat­ting van de alinea’s uit de tekst.
Een nieuwe SamenKerk voor u
gepubliceerd: donderdag, 6 juni 2024
De nieuwste SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Loop er binnen en neem een (gratis) exemplaar mee. Of lees hem op deze web­si­te.
Bisdom Maand Journaal - Juni 2024 Video
gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2024
In het laatste, maar uit­ge­breide Bisdom Maandjour­naal van dit seizoen zoomen we uit­ge­breid in op de inter­na­tio­nale dag van de vluch­te­ling in juni.
Sacramentsprocessie Amsterdam Fotoreportage Video
gepubliceerd: zondag, 2 juni 2024
In de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks de H. Mis van Sacra­ments­dag gevierd met aan­slui­tend de pro­ces­sie door de straten van Am­ster­dam. In de volle kerk met zang van het Sint Alphonsus­koor werd het feest van de Eucha­ris­tie gevierd, het Sacra­ment waardoor Jezus de Heer ons sterkt op onze pelgrims­tocht door het leven.
Open Dag St. Bonifatius Instituut 2024
Zaterdag 8 juni - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2024
Op zater­dag 8 juni 2024 or­ga­ni­seert het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius weer een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof?
Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal? Fotoreportage
Zondag 9 juni
gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024
Alweer voor de elfde maal wordt dit jaar Open Klooster­dag gehou­den. Zo’n 30 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwel­ko­men. Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat de keuze voor het klooster een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij ver­tellen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd vorm­ge­ven.
Sacramentsprocessies
Zondag 2 juni - Sacramentsdag
gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2024
De Sacra­ments­pro­ces­sie is een eeuwen­oude katho­lie­ke traditie die wordt gehou­den op Sacra­ments­zon­dag, de zon­dag na het feest van Sacra­ments­dag (ook bekend als Corpus Christi), waarop het Heilig Sacra­ment van de Eucha­ris­tie wordt gevierd.


zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding Fotoreportage
woensdag, 22 mei 2024Pausboodschap Werelddag van de kinderen
dinsdag, 21 mei 2024Luisteren naar wie niemand luistert
dinsdag, 21 mei 2024Priesterwijding
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
woensdag, 15 mei 2024Feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Nood
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
dinsdag, 14 mei 2024Hildegard von Bingen Fotoreportage
dinsdag, 7 mei 2024Pausbrief aan parochiepriesters
zondag, 5 mei 2024Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
zaterdag, 4 mei 2024Bedevaart naar Rome Fotoreportage
donderdag, 2 mei 2024Meimaand - Mariamaand
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
woensdag, 1 mei 2024Reliek H. Bernadette terug in Lourdes
woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
woensdag, 24 april 2024Hemelvaart en met Pinksteren

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose