Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Personeels- en Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - Fiscale zaken

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Binnen het bestuur van een pa­ro­chie komt men regel­ma­tig in aanra­king met fiscale wet- en regel­ge­ving. De afdeling Finan­ciën van het bisdom is altijd bereid u in deze situaties te onder­steunen.

De be­lang­rijk­ste situaties waar­mee een bestuur te maken kan krijgen, staan toe­ge­licht in de Analecta nummer 1. Hier staan de dio­ce­sane rege­lingen voor honore­ring en salariëring binnen het Bisdom.

Ook wordt in de Analecta nummer 1 aan­dacht besteed aan:

  • persoons­kos­ten in loon­dienst
  • assis­tenties
  • premies sociale verzeke­ringen
  • pensioenwet PFZW
  • zorg­ver­ze­ke­ringswet
  • de werk­kos­ten­rege­ling
  • de vrij­wil­li­gersvergoe­ding
  • fiscaal aftrek­ba­re giften
  • wet deregule­ring beoor­de­ling arbeids­re­la­ties


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose