Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2023
foto: Persdienst WJD2023
Het ontwerp van de 150 biechtstoelen
Het ontwerp van de 150 biechtstoelen

Gedetineer­den van de ge­van­ge­nissen van Coimbra, Paços de Ferreira en Porto zullen de biecht­stoelen maken voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) van begin au­gus­tus in de Portugese hoofd­stad Lissabon. Volgens het organi­sa­tiecomité van de WJD 2023 zullen ze daarbij uit­slui­tend gebruik maken van herbruik­baar ma­te­ri­aal.

De directeur van het direc­to­raat-generaal voor het ge­van­ge­niswezen zei te hopen dat dit niet alleen zal bijdragen tot de uit­ein­delijke herin­te­gra­tie van de gedetineer­den, maar ook hun hoop op het herwinnen van hun vrij­heid zal ver­ster­ken. Ge­van­ge­nen weten als geen ander hoe be­lang­rijk ver­ge­ving en ver­zoe­ning zijn in het leven. Door het maken van biecht­stoelen voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal helpen zij ook jon­ge­ren om deze genade te ervaren.

De 150 biecht­stoelen zijn bestemd voor de ruimte voor ver­zoe­ning in het ‘Parque do Perdão’ (Park van de Ver­gif­fe­nis) in Lissabon.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) is het grootste jon­ge­ren-event ter wereld en één van de grootste inter­na­tio­nale eve­ne­menten van de Katho­lie­ke kerk. Om de twee à drie jaar komen hon­derd­dui­zen­den - soms wel miljoenen! - jon­ge­ren vanuit alle continenten bijeen, om het katho­lie­ke geloof te vieren. Van 1 t/m 6 au­gus­tus 2023 reizen jon­ge­ren van alle continenten naar Lissabon, Portugal voor een ont­moe­ting om nooit te vergeten!

Ook ons bisdom or­ga­ni­seert een reis en wel van 26 juli t/m 8 au­gus­tus langs Parijs, Burgos, Fatima, Lissabon en Lourdes. Lees meer over de reis vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en alle voor­be­rei­dende ac­ti­vi­teiten op de jon­ge­ren­web­site van ons bisdom:

 

(bron: www.kerknet.be)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa MigranteBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose