Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2023
foto: Persdienst WJD2023
Het ontwerp van de 150 biechtstoelen
Het ontwerp van de 150 biechtstoelen

Gedetineer­den van de ge­van­ge­nissen van Coimbra, Paços de Ferreira en Porto zullen de biecht­stoelen maken voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) van begin au­gus­tus in de Portugese hoofd­stad Lissabon. Volgens het organi­sa­tiecomité van de WJD 2023 zullen ze daarbij uit­slui­tend gebruik maken van herbruik­baar ma­te­ri­aal.

De directeur van het direc­to­raat-generaal voor het ge­van­ge­niswezen zei te hopen dat dit niet alleen zal bijdragen tot de uit­ein­delijke herin­te­gra­tie van de gedetineer­den, maar ook hun hoop op het herwinnen van hun vrij­heid zal ver­ster­ken. Ge­van­ge­nen weten als geen ander hoe be­lang­rijk ver­ge­ving en ver­zoe­ning zijn in het leven. Door het maken van biecht­stoelen voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal helpen zij ook jon­ge­ren om deze genade te ervaren.

De 150 biecht­stoelen zijn bestemd voor de ruimte voor ver­zoe­ning in het ‘Parque do Perdão’ (Park van de Ver­gif­fe­nis) in Lissabon.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) is het grootste jon­ge­ren-event ter wereld en één van de grootste inter­na­tio­nale eve­ne­menten van de Katho­lie­ke kerk. Om de twee à drie jaar komen hon­derd­dui­zen­den - soms wel miljoenen! - jon­ge­ren vanuit alle continenten bijeen, om het katho­lie­ke geloof te vieren. Van 1 t/m 6 au­gus­tus 2023 reizen jon­ge­ren van alle continenten naar Lissabon, Portugal voor een ont­moe­ting om nooit te vergeten!

Ook ons bisdom or­ga­ni­seert een reis en wel van 26 juli t/m 8 au­gus­tus langs Parijs, Burgos, Fatima, Lissabon en Lourdes. Lees meer over de reis vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en alle voor­be­rei­dende ac­ti­vi­teiten op de jon­ge­ren­web­site van ons bisdom:

 

(bron: www.kerknet.be)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De ArkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose