Bisdom Haarlem-Amsterdam


Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters)

Nieuwe encycliek van paus Franciscus

gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020
foto: Vatican.va
Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters)

Met de begin­woor­den Fratelli tutti - allen broe­ders (en zusters) - kiest paus Fran­cis­cus weer voor het ge­dach­te­goed van Sint Fran­cis­cus van Assisi als uitgangs­punt van een en­cy­cliek.

In Laudato Si’ uit 2015 sprak de paus zich dui­de­lijk uit over de aarde als gemeen­schap­pe­lijk huis, over het milieu en klimaat(ver­an­de­ring) en over de ver­de­ling van goe­de­ren en grond­stof­fen. In deze nieuwe en­cy­cliek is broe­der­schap en sociale vriend­schap tussen mensen het centrale thema. Openstaan naar mede­mensen, andere natio­na­li­teiten, ras, religie, culturen en ach­ter­gron­den is de kern van de bood­schap van onze paus. Hij wil met de mens­heid op zoek naar ware broe­der­schap tussen alle mensen, mannen en vrouwen. De we­reld­wijde corona­cri­sis beves­tigt dit nog eens. “We zitten allemaal in het­zelfde schuitje”, zei Fran­cis­cus in zijn preek bij de uitzon­der­lijke ze­ge­ning Urbi et Orbi op 27 maart 2020.

Uni­ver­se­le broe­der­schap onder de mensen

Met deze nieuwe en­cy­cliek wil de paus een lans breken voor de her­waar­de­ring van een uni­ver­se­le broe­der­schap onder de mensen. “Wat zal dat een droom zijn”, schrijft hij (in zijn ope­nings­hoofd­stuk, alinea 8), “‘niemand kan het leven in z’n eentje aan... We hebben een ge­meen­schap nodig die ons onder­steunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken. Hoe be­lang­rijk is het om samen te dromen... Bij enkel ons­zelf lopen we het risico luchtspiege­lingen te zien, dingen die er niet zijn. Dromen daar­en­te­gen wor­den samen gebouwd’. Laten we dus dromen als een enkele mensen­fa­mi­lie, als mede­rei­zi­gers die het­zelfde vlees delen, als kin­de­ren van dezelfde aarde die ons gemeen­schap­pe­lijke huis is, waarbij ieder van ons de rijkdom van zijn of haar (gelo­vi­ge) gedachten en over­tui­gingen brengt, ieder van ons met zijn of haar eigen stem, allen broe­ders en zussen.” Schrijft de paus hier niet het begin van een droom van een nieuwe wereld voor ná deze pandemie?

De en­cy­cliek Fratelli tutti is de derde pau­se­lijke rondzend­brief van paus Fran­cis­cus. De paus ondertekende het do­cu­ment zater­dag­avond 3 ok­to­ber op het altaar bij de graftombe van Sint Fran­cis­cus in de crypte van de Sint-Fran­cis­cus­basi­liek in Assisi.

Bete­ke­nis ‘Fratelli tutti’

De woor­den Fratelli tutti van de heilige van Assisi maakt onze paus tot de zijne om de essentie van een broe­der­lijke open­heid uit te drukken, die ons in staat stelt om elke persoon te erkennen, waar­de­ren en lief te hebben, ongeacht fysieke nabij­heid, ongeacht waar hij of zij is geboren of woont.

Volle­dige tekst

In opdracht van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zal de ko­men­de tijd een offi­cië­le Neder­landse vertaling wor­den ge­schre­ven. Wie hem nu al wil lezen en Engels of Duits mach­tig is, staan hier­on­der de links naar het volle­dige do­cu­ment.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 juni 2021Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
woensdag, 7 april 2021Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli TuttiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose