Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op zoek naar de toekomst van de KJD

gepubliceerd: vrijdag, 27 november 2015

Afgelopen week ver­ga­derde het Officium Iuventutis (beleids­orgaan jon­ge­ren­pas­toraat van de bis­schop­pen­confe­rentie) op het kantoor van Jong Katho­liek te Utrecht. Een van de agenda­punten was het bespreken van de toe­komst van de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD).

KJD Festival!Onder andere van­wege terug­lopende bezoekers­aantallen, het ont­bre­ken aan draag­vlak en finan­ciële redenen, is het niet moge­lijk op dezelfde manier door te gaan met het or­ga­ni­se­ren van de KJD. Daar willen de leden van het Officium het echter niet bij laten. Op korte termijn krijgt iemand vanuit het Officium Iuventutis opdracht om verschil­lende nieuwe opties te onder­zoeken.

Hartver­warmend was het ini­tia­tief van Lars Gerfen en Bob Wegkamp (bekend van Maan­dag­avond LIVE op Radio Maria) afgelopen zomer. Zij riepen door middel van een video op social media anderen op van zich te laten horen en zich uit te spreken vóór de KJD. Het was mooi om te zien dat velen aan deze oproep gehoor gaven! Want één ding is zeker: een eve­ne­ment als de KJD kan alleen blijven bestaan als ie­der­een helpt.

De leden van het Officium Iuventutis zijn het erover eens dat het ont­zet­tend jammer zou zijn als er geen jaar­lijkse bij­een­komst meer is, waar katho­lie­ke jon­ge­ren vanuit het hele land elkaar kunnen ont­moe­ten en het geloof samen vieren. Er zijn ver­schil­lende ideeën, wensen en voor­keu­ren voor een lan­de­lijke jon­ge­ren­bij­een­komst. Dit vraagt om een aanbod, dat zo goed moge­lijk beant­woordt aan de vraag die er ligt bij de jon­ge­ren in Neder­land.

Er zijn tij­dens de ver­ga­de­ring enkele opties voor­ge­steld, die al dan niet als ver­volg op de KJD zou­den kunnen dienen. Er is besloten om op korte termijn iemand opdracht te geven tot het onder­zoeken van deze ver­schil­lende opties op haal­baar­heid. Aan de hand van de re­sul­taten die dit zal opleveren, wordt een besluit geno­men omtrent de toe­komst van de KJD.

Gebed voor dit traject dat wordt inge­gaan, wordt zeer ge­waar­deerd. Dat het mag lei­den tot een hoop­vol re­sul­taat: een in­spi­re­rende bij­een­komst waar jong katho­liek Neder­land elkaar ontmoet, waar het geloof wordt gevierd en waar ie­der­een zich welkom weet.

Eventuele ideeën en/ of opmer­kingen kunnen wor­den gericht aan Jong Katho­liek, door een bericht te sturen naar info@jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose