Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op zoek naar de toekomst van de KJD

gepubliceerd: vrijdag, 27 november 2015

Afgelopen week ver­ga­derde het Officium Iuventutis (beleids­orgaan jon­ge­ren­pas­toraat van de bis­schop­pen­confe­rentie) op het kantoor van Jong Katho­liek te Utrecht. Een van de agenda­punten was het bespreken van de toe­komst van de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD).

KJD Festival!Onder andere van­wege terug­lopende bezoekers­aantallen, het ont­bre­ken aan draag­vlak en fi­nan­ciële redenen, is het niet moge­lijk op dezelfde manier door te gaan met het or­ga­ni­se­ren van de KJD. Daar willen de leden van het Officium het echter niet bij laten. Op korte termijn krijgt iemand vanuit het Officium Iuventutis opdracht om verschil­lende nieuwe opties te onder­zoeken.

Hartver­warmend was het ini­tia­tief van Lars Gerfen en Bob Wegkamp (bekend van Maan­dag­avond LIVE op Radio Maria) afgelopen zomer. Zij riepen door middel van een video op social media anderen op van zich te laten horen en zich uit te spreken vóór de KJD. Het was mooi om te zien dat velen aan deze oproep gehoor gaven! Want één ding is zeker: een eve­ne­ment als de KJD kan alleen blijven bestaan als ie­der­een helpt.

De leden van het Officium Iuventutis zijn het erover eens dat het ont­zet­tend jammer zou zijn als er geen jaar­lijkse bij­een­komst meer is, waar katho­lie­ke jon­ge­ren vanuit het hele land elkaar kunnen ont­moe­ten en het geloof samen vieren. Er zijn ver­schil­lende ideeën, wensen en voor­keu­ren voor een lan­de­lijke jon­ge­ren­bij­een­komst. Dit vraagt om een aanbod, dat zo goed moge­lijk beant­woordt aan de vraag die er ligt bij de jon­ge­ren in Neder­land.

Er zijn tij­dens de ver­ga­de­ring enkele opties voor­ge­steld, die al dan niet als ver­volg op de KJD zou­den kunnen dienen. Er is besloten om op korte termijn iemand opdracht te geven tot het onder­zoeken van deze ver­schil­lende opties op haal­baar­heid. Aan de hand van de re­sul­taten die dit zal opleveren, wordt een besluit geno­men omtrent de toe­komst van de KJD.

Gebed voor dit traject dat wordt inge­gaan, wordt zeer ge­waar­deerd. Dat het mag lei­den tot een hoop­vol re­sul­taat: een in­spi­re­rende bij­een­komst waar jong katho­liek Neder­land elkaar ontmoet, waar het geloof wordt gevierd en waar ie­der­een zich welkom weet.

Eventuele ideeën en/ of opmer­kingen kunnen wor­den gericht aan Jong Katho­liek, door een bericht te sturen naar info@jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose