Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag begeleidersweekend bedevaart in Heiloo

Mgr. Punt: ďJullie zijn geroepen om een rots te zijn voor anderenĒ

gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2015

Vrij­dag­avond 6 maart en zater­dag 7 maart kwamen 60 mede­werkers van de bede­vaart bij elkaar om zich voor te berei­den op het be­ge­lei­den van de bisdom­bede­vaart naar Rome. Deze bede­vaart vindt van 2 t/m 7 mei (vliegreis) en van 30 april t/m 9 mei (bus­reis) plaats.

foto: Christinne Chin-A-Paw
Groepsfoto van de begeleiders in de Kloosterkapel van het Julianaklooster (foto: Christinne Chin-A-Paw)
Groeps­foto van de bege­lei­ders in de Klooster­ka­pel van het Juliana­kloos­ter

De reis organi­seert het bisdom samen met reis­organi­sa­tie VNB. Onder de bege­lei­ders waren onder andere veel gidsen, reis­lei­ders, pas­to­raal bege­lei­ders en mede­werkers van het tiener­pro­gram­ma, jon­ge­ren­pro­gram­ma en gezins­pro­gram­ma. Met de bede­vaart gaan in totaal 768 pelgrims mee, waar­on­der 95 leden van het ka­the­drale koor, 22 semina­risten en 40 kin­de­ren, 40 tieners en 50 jon­ge­ren.

Kennis­ma­king

Op vrij­dag­avond 6 maart werd de indeling van de reis­groepen, de vluchten en de hotels bekend gemaakt. Ook sprak Mgr. Hendriks de pelgrims kort toe. Daar­naast was er de gelegen­heid om elkaar op in­for­mele wijze beter te leren kennen, o.a. via speed-daten en een quiz in kleine groepen. Zater­dag 7 maart was vooral een dag vol met in­for­ma­tie: over het pro­gram­ma en over hoe een groep te be­ge­lei­den. Ook was er de gelegen­heid voor gidsen en reis­lei­ders om hun kennis en erva­ring met elkaar te delen.

“Een rots zijn voor anderen”

Mgr. Punt vierde met de bege­lei­ders rond het mid­dag­uur de eucha­ris­tie. Het evan­ge­lie van de dag was het evan­ge­lie van de verloren zoon. Hier­on­der volgt een frag­ment uit zijn homilie: “Het evan­ge­lie van de verloren zoon is het mooiste evan­ge­lie uit de heilige Schrift. God roept mensen terug naar Zijn liefde om hen eeuwig geluk te schenken. In deze zen­ding moet de Kerk delen.
We gaan naar Rome, dat is het centrum van de christen­heid. Het is be­gon­nen met de mar­te­la­ren: Petrus en Paulus. Het is een plek door God zelf gekozen. Het gaat erom de essentie van het evan­ge­lie uit te dragen. In Hem geloven wij, Hij heeft zijn Kerk gebouwd op genade en geloof, op gewone mensen. Ook jullie zijn ge­roe­pen een rots te zijn voor anderen, net als Petrus, waar mensen zich aan kunnen optrekken.”

In­for­ma­tie­avond per reis­groep

Na de lunch was er nog gelegen­heid voor de bege­lei­ders om in kleine groepen met elkaar door te spreken, elkaar (nog) beter te leren kennen en de taken te ver­de­len. Er zal per reis­groep van ca. 35-40 personen nog een in­for­ma­tie­avond geor­ga­ni­seerd wor­den door de gids en de reis­lei­der. Ook zullen de pelgrims per post nog de beno­digde reis­be­schei­den en in­for­ma­tie ont­van­gen.

Meer in­for­ma­tie

NB. Zowel de bus­reis als de vliegreis naar Rome is geheel volge­boekt.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose