Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ruim 700 aanmeldingen bisdombedevaart Rome

Inschrijvingstermijn voor de reis van Bisdom Haarlem-Amsterdam is gesloten

gepubliceerd: donderdag, 5 februari 2015

716 personen hebben zich nu aangemeld voor de bisdom­bede­vaart van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar Rome. Er zullen 129 personen met de bus reizen en  587 personen zullen per vliegtuig afreizen naar de eeuwige stad. Onder de reizi­gers per vliegtuig  zijn  95 leden van het ka­the­drale koor.

Romebedevaart 2015Op zon­dag 1 februari jl. sloot de in­schrij­vings­termijn voor de reis, die het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in de mei­va­kan­tie van 2015 or­ga­ni­seert in samen­wer­king met reis­organi­sa­tie VNB. Onder de hon­der­den deel­ne­mers zijn 50 jon­ge­ren, 40 tieners en 40 kin­de­ren (dit is exclusief de leden van het ka­the­drale koor).

“Samen kerk”

Bis­schop Punt heeft jong en oud uit­ge­no­digd om mee te gaan met hem en hulp­bis­schop Hendriks op pelgrimage naar Rome. Hij is blij dat zovelen aan zijn oproep gehoor hebben gegeven. De laatste week zijn er nog veel in­schrij­vingen binnen­geko­men, met name ook het afgelopen weekend.

Mgr. Hendriks toont zich even­eens verheugd over het grote aantal in­schrij­vingen voor de bede­vaart: “Gewel­dig dat we met zo veel mensen uit ons bisdom op weg gaan naar de eeuwige stad. Een mooie gelegen­heid om steeds meer “samen kerk” te wor­den!”

Wereld­kerk

Sint-PieterspleinOp het pro­gram­ma van de bede­vaart staan meer­dere hoogte­punten van Rome. Onder andere een stads­wan­de­ling door het oude Rome en drie eucha­ris­tie­vie­rin­gen in drie grote kerken in Rome (St. Pieter, Il Gesù, St. Paulus buiten de Muren). Het kathe­drale koor en een speciaal gevormd pelgrims­koor onder­steunen deze vie­rin­gen muzikaal. Ook is er gebeds­vie­ring (St. Jan van Lateranen), waarbij tieners en jon­ge­ren de muziek zullen ver­zorgen. Er zal op speciale wijze stil gestaan wor­den bij 70 jaar doden­her­den­king op 4 mei. Op drie dag­de­len zijn er de zoge­naamde pro­gram­ma sug­ges­ties, waarbij men op eigen gelegen­heid of samen met de pa­ro­chie of regio e.e.a. kan bezoeken. Het bisdom/VNB bie­den hier­voor pro­gram­ma sug­ges­ties aan.

Speciale doel­groepen

Voor tieners (14 t/m 17 jaar) is er een apart pro­gram­ma. Ze slapen op een eigen locatie in Rome en hebben een eigen pro­gram­ma. Op een aantal momenten haken ze aan bij het vol­was­se­nen­pro­gram­ma van de bede­vaart. Jon­ge­ren (18 t/m 30 jaar) en ge­zin­nen met kin­de­ren t/m 13 jaar sluiten samen met hun ouders aan bij de grote groep, maar hebben af en toe hun eigen pro­gram­ma­momenten. Groepen wor­den zo veel moge­lijk op regio inge­deeld (groep van ca. 35-40 personen).

Meer in­for­ma­tie

Kijk voor meer in­for­ma­tie over de bede­vaart op:

Mocht u toch nog mee willen? Vraag via reis­orga­ni­sa­tie VNB, emke.debruijn@vnbreizen.nl of er wellicht nog een enkele plaats be­schik­baar is. Het is alleen niet zeker of het hui­dige tarief voor de reis gegaran­deerd kan wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose