Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Meezingen in het Pelgrimskoor tijdens bisdombedevaart Rome

Aanmelden voor bedevaart en pelgrimskoor kan nog tot 1 februari 2015

gepubliceerd: donderdag, 15 januari 2015

Heeft u altijd al eens het Hallelujah van Händel willen zingen in de Sint Pieter in Rome? Dan is hier uw kans! Schrijf u in voor de bisdom­bede­vaart in de mei­va­kan­tie van 2015 naar Rome en meld u aan voor het Pelgrims­koor. Er hebben zich al rond de twin­tig personen aangemeld, waar­on­der ook enkele kin­de­ren, maar er is nog ruimte voor meer zan­gers en zan­geressen.

Ka­the­drale koor én Pelgrims­koor

Koorzang in de Sint Pieter De ge­za­men­lijke eucha­ris­tie­vie­rin­gen tij­dens de bisdom­bede­vaart in Rome zullen muzikaal wor­den onder­steund door het Ka­the­drale Koor én door een gelegen­heids­koor van bede­vaart­gan­gers, het Pelgrims­koor. Beide koren zullen zowel gezamen­lijk als afzon­der­lijk zingen. Het reper­toire bestaat uit litur­gische muziek op Latijnse en Neder­landse teksten, van bekende en min­der bekende com­po­nisten van vroe­ger en nu, ook uit ons eigen bisdom. Op dins­dag­mid­dag 5 mei zal er een ge­za­men­lijke gebeds­vie­ring zijn, die muzikaal onder­steund wordt door tieners en jon­ge­ren.

Auditie en repe­ti­ties

Op zater­dag 14 februari a.s. is de auditie en in de maan­den maart en april zijn er vier repe­ti­ties op zater­dag. In Rome zal er waar­schijn­lijk niet of nau­we­lijks gelegen­heid zijn om te oefenen, dus het is be­lang­rijk om deze repe­ti­ties mee te maken en ook om thuis te oefenen met behulp van blad­muziek en geluids­bestan­den.

Nadere in­for­ma­tie en aanmel­ding m.b.t. Pelgrims­koor

Be­lang­rijk!

Opgeven vóór 1 februari!Als u mee wilt zingen in het Pelgrims­koor, dient u zich eerst aan te mel­den voor de bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) of de vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) van de bede­vaart. Hierna dient u zich dan aanmel­den voor het Pelgrims­koor bij de verant­woor­de­lijken voor het Pelgrims­koor: Mark Heerink of Bert Stolwijk (zie voor de gegevens hierboven).

Aanmel­ding voor de bede­vaart kan nog tot 1 februari 2015.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over de bede­vaart: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/rome­bede­vaartGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose