Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ook gezinsprogramma tijdens bisdombedevaart naar Rome

Een unieke kans om met jong en oud het geloof te beleven

gepubliceerd: dinsdag, 4 november 2014
foto: Flickr/Tellamfam
Gezinsprogramma bisdombedevaart naar Rome

In de mei­va­kan­tie van 2015 or­ga­ni­seert het bisdom samen met reis­organi­sa­tie VNB een bisdom­bede­vaart naar Rome. Naast een tiener- en jon­ge­ren­pro­gram­ma, is er ook voor­zien in  een gezins­pro­gram­ma tij­dens de bede­vaart. Het is een unieke kans om als gezin de eeuwige stad te ont­dek­ken en met jong en oud het geloof te beleven.

Wat houdt het gezins­pro­gramma in?

De groepen wor­den zo veel moge­lijk per regio/pa­ro­chie inge­deeld tij­dens het bezoeken van de beziens­waar­dig­he­den. Ge­zin­nen met kin­de­ren sluiten aan bij de regio/pa­ro­chie, zo is het ook na de reis ge­mak­ke­lijker om contacten te onder­hou­den. Jong en oud trekken dan ook samen op tij­dens de reis.

Daar­naast beleven ge­zin­nen hun eigen pro­gram­ma­momenten in het gezins­pro­gram­ma. Onder andere een aan­ge­paste rond­wan­de­ling voor kin­de­ren, sport en spel met kin­de­ren (in een park in Rome), ont­moe­ting met andere ouders en kin­der­woord­dienst en crèche tij­dens de grote vie­rin­gen (behalve in de Sint Pieter).

De kin­de­ren ont­van­gen daarbij een speciaal pro­gram­ma- en werk­boekje om de reis optimaal te beleven.

Prak­tische in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015 Het gezins­pro­gramma is voor ge­zin­nen met kin­de­ren t/m 13 jaar. Er zijn twee reismoge­lijk­heden: met de bus (10 dagen voor € 999) of met het vliegtuig (6 dagen voor
€ 839). Het gezins­pro­gram­ma vindt plaats van 2 t/m 7 mei 2015 als de gehele groep van de bisdom­bede­vaart in Rome is aange­ko­men.

Er is een eigen tiener­pro­gramma (voor tieners van 14 t/m 17 jaar) op een aparte locatie in het centrum van Rome, om hen zo de gelegen­heid te geven met leef­tijds­ge­no­ten een unieke (geloofs­erva­ring) op te doen. Niettemin zien ouders hun tieners met de grote vie­rin­gen en ook is er de moge­lijk­heid om als gezin zon­dag­mid­dag iets te onder­ne­men. 

Jon­ge­ren (18 t/m 30 jaar) sluiten net als de ge­zin­nen aan bij de regio/pa­ro­chie, maar beleven ook hun eigen pro­gram­ma momenten. Voor meer in­for­ma­tie: www.jonge­kerk.nl

Reissom voor ge­zin­nen

Voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren stu­de­rend t/m 25 jaar wordt de reissom € 485 voor de bus­reis en € 325 voor de vliegreis. De lage reissom wordt moge­lijk gemaakt door reis­orga­ni­sa­tie VNB, het bisdom en de pa­ro­chie.

Reken­voor­beeld Met je gezin naar Rome! (vliegreis)

Twee ouders: 2 * € 839 = € 1.679
Drie kin­de­ren: 3 * € 325 = € 975
Totaal­be­drag € 2.654

Heb je een vraag over het gezins­pro­gramma?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Stuur een mailtje naar bede­vaart@bisdomhaarlem-amster­dam.nl met eventueel je tele­foon­num­mer, dan nemen wij contact met je op. Of neem contact op de am­bas­sa­deur in jouw pa­ro­chie, of kom op zater­dag 17 januari 2015 naar het vragenuurtje van 14.00 tot 15.30 uur in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo. Daar kun je bovendien mede­wer­kers van de diverse pro­gram­ma’s ont­moe­ten.

Voor het aan­vra­gen van de fol­der van de vliegreis of bus­reis met meer in­for­ma­tie over het pro­gram­ma per dag, kun je contact opnemen met reis­orga­ni­sa­tie VNB: emke.debruijn@vnbreizen.nl of klik hier voor de fol­ders.

Meer in­for­ma­tie vind je ook op:

Ga je mee met je gezin?

Inschrijven kan via de web­si­te van VNB en is moge­lijk tot 1 februari 2015:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose