Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tweede ronde informatiebijeenkomsten bisdombedevaart Rome

Bijeenkomsten op 16, 17 en 18 september 2014

gepubliceerd: donderdag, 21 augustus 2014

Speciaal voor diegenen die de bisdom­bede­vaart naar Rome in de mei­va­kan­tie van 2015 in de eigen pa­ro­chie(regio) willen promoten als am­bas­sa­deur en voor alle verant­woor­de­lijken in de pa­ro­chie (waar­on­der pas­to­rale krachten), wor­den in sep­tem­ber 2014 nogmaals drie in­for­ma­tie­bijeen­komsten geor­ga­ni­seerd.

Am­bas­sa­deurs voor de bede­vaart

Romebedevaart 2015Per pa­ro­chie(regio) is gevraagd om één of twee am­bas­sa­deurs voor de bisdom­bede­vaart te vin­den. Een groot deel van deze am­bas­sa­deurs en ook pas­to­rale krachten waren aanwe­zig bij de eerste ronde in­for­ma­tie­bijeen­komsten op 6, 7 en 8 mei jl. In sep­tem­ber a.s. is nog een tweede ronde in­for­ma­tie­bijeen­komsten gepland.

Pro­gram­ma

Het doel van deze bijeen­komsten is om in­for­ma­tie te geven over de laatste stand van zaken met betrek­king tot het pro­gram­ma van de bede­vaart, de gelegen­heid te geven om vragen te stellen over de bede­vaart en hope­lijk het en­thou­sias­me voor de bisdom­bede­vaart (nog) meer aan te wakkeren. De bedoeling is dat de am­bas­sa­deurs en kern­verant­woor­de­lijken zo voldoende in­for­ma­tie en hand­vat­ten ont­van­gen, om de bede­vaart in de eigen pa­ro­chie(regio) onder de aan­dacht te kunnen brengen.

Opnieuw zal bij alle bijeen­komsten een afvaar­diging van bisdom en dekenaat aanwe­zig zijn, alsmede iemand van de touroperator VNB.

Data

Alle avon­den beginnen om 19.45 uur (19.15 uur zaal open) tot 21.30 uur.

Dins­dag 16 sep­tem­ber 2014 in Heems­kerk

Esplanade­zaal van de Maria­paro­chie, Spoellaan 1, te Heems­kerk.
S.v.p. aanmel­den via: se­cre­ta­riaat@dekenaathaarlem.nl

Woens­dag 17 sep­tem­ber 2014 in Noord-Scharwoude (Lange­dijk)

Kloosterhof, Sint Jan de Doper, Dorps­straat 512, te Noord-Scharwoude (Lange­dijk).
S.v.p. aanmel­den via: se­cre­ta­riaat@dekenaatalkmaar.nl

Donder­dag 18 sep­tem­ber 2014 in Am­ster­dam

Pastorie van de H. Au­gus­ti­nus Buitenvel­dert, Am­stel­veenseweg 965, te Am­ster­dam.
S.v.p. aanmel­den via: demie@dekenaat-amster­dam.nl

Meer in­for­ma­tie

Het bisdom or­ga­ni­seert samen met reis­organi­sa­tie VNB een bede­vaart in de mei­va­kan­tie van 2015 naar Rome. Beide bis­schop­pen nodigen jong en oud van harte uit om met hen mee te gaan op deze pelgrimage! De hoop is, dat deze bede­vaart een po­si­tie­ve bijdrage mag leveren aan levende en betrokken kerk­ge­meen­schappen in ons bisdom.

Meer in­for­ma­tie over de bede­vaart, vindt u  op:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose