Bisdom Haarlem-Amsterdam


Inschrijving voor bedevaart naar Rome geopend

Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015

gepubliceerd: dinsdag, 24 juni 2014

De in­schrij­ving voor de bede­vaart van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in de mei­va­kan­tie van 2015 is geopend. Inschrijven voor zowel de 10-daagse bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) als de 6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015), is inmiddels moge­lijk via de web­si­te van reis­orga­ni­sa­tie VNB.

Op weg in ver­bon­den­heid, jong en oud, ga met ons mee!

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015In de stad Rome wor­den meer­dere bij­zon­dere plaatsen bezocht. Uiter­aard zijn er ge­za­men­lijke vie­rin­gen in de grote kerken van Rome, met onder­steu­ning van het ka­the­drale koor en een speciaal voor de reis samen­gesteld project­koor. Maar ook is er gelegen­heid om zelf, als gezin of als groep erop uit te trekken.

Ont­moe­ting in de brede zin van het woord staat centraal tij­dens de bede­vaart! Er zal zo veel moge­lijk op regio wor­den inge­deeld. Jon­ge­ren en ge­zin­nen met kin­de­ren sluiten aan bij de regio, maar beleven ook hun eigen pro­gram­ma­momenten. De tieners (12 t/m 15 jaar) hebben een apart pro­gram­ma op een eigen locatie en sluiten aan bij de grote vie­rin­gen. Voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren stu­de­rend t/m 25 jaar, is een kor­ting op de reissom moge­lijk (zie hier­on­der).

Folders gereed

Naast de posters zijn nu ook de fol­ders van de reis gereed, voor zowel de bus­reis als de vliegreis. Folders kunnen besteld wor­den via VNB (gegevens hier­on­der). In de fol­der vindt u ook het pro­gram­ma van de bede­vaart van dag tot dag (onder voorbehoud) en de de­fi­ni­tieve prijzen: € 999 voor de bus­reis en € 839 voor de vliegreis. Voor tieners, kin­de­ren en jon­ge­ren stu­de­rend t/m 25 jaar is de prijs voor de bus­reis € 485 en € 325 voor de vliegreis.

Folders en posters van de Romebedevaart 2015

Folder voor tieners en jon­ge­ren gereed en aan te vragen

Tevens is er een aparte fol­der gemaakt om ook tieners en jon­ge­ren voor de bede­vaart uit te nodigen. Maak er gebruik van om ook deze leef­tijds­groep voor de bede­vaart en­thou­siast te maken! De fol­der is ook aan te vragen via VNB (gegevens hier­on­der).

In­schrij­ving

Inschrijven voor de bede­vaart kan via de web­si­te van VNB. Via de button ‘boek nu’ in de reis kunt u het aanmel­dings­formulier invullen. En daar kunt u ook aan­ge­ven bij welke regio/pa­ro­chie u inge­deeld wilt wor­den.

Inschrijven kan tevens door het invullen en opsturen van de papieren aanmel­dings­kaart. Deze aanmel­dings­kaart kunt u aan­vra­gen via VNB (gegevens hier­on­der).

Contactge­ge­vens VNB

VNBVoor het aan­vra­gen van fol­ders, posters en aanmel­dings­kaarten:
VNB: Emke de Bruijn: tel (073) 681 81 22 per e-mail: emke.debruijn@vnbreizen.nl
Inschrijven voor de bus­reis of de vliegreis kan via www.vnbreizen.nl

N.B. U kunt u dus NIET via het bisdom aanmel­den of in­schrij­ven voor de bede­vaart!Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose