Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uitnodiging bisschop om mee te gaan op bedevaart naar Rome

Meivakantie 2015

gepubliceerd: woensdag, 12 maart 2014

Mgr. Punt nodigt u uit voor de bedevaart naar RomeIn het maartnummer van het bisdomblad Samen Kerk roept Mgr. Punt de Haarlemse gelovigen – ook diegenen die niet zo kerk betrokken zijn – op om met hem en zijn hulp­bis­schop Mgr. Hendriks mee te gaan op bede­vaart naar Rome in de mei­va­kan­tie van 2015. In samen­wer­king met reis­orga­ni­sa­tie VNB wordt in die periode een 10-daagse bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) en een 6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome geor­ga­ni­seerd. De organisatie van de reis is inmiddels in volle gang.

Betrokkenheid vergroten en saamhorigheid versterken

De bisschop schrijft onder meer in het bisdomblad: “De hulp­bis­schop en ikzelf zullen met u deze bede­vaart gaan maken en willen u van harte uit­no­di­gen om met ons mee te gaan op deze bede­vaart.” Het is de hoop van de bis­schop­pen dat deze bede­vaart mag bijdragen aan levende en betrokken geloofs­ge­meen­schappen in ons bisdom en de saamhorigheid extra zal versterken. Er zal dan ook geprobeerd worden om mensen uit dezelfde regio zoveel mogelijk bij elkaar in een groep en de accommodaties onder te brengen. De bis­schop­pen hopen ook dat de deelnemers aan de bede­vaart zich meer verbonden zullen weten met de Kerk van alle eeuwen, de wereldkerk en het bisdom.

Speciaal ook voor jongeren en gezinnen

De bis­schop­pen willen ook met name de jongere leeftijds­groep uit­no­di­gen om met deze bede­vaart mee te gaan. Voor deze leeftijds­groep zal dan ook korting op de reissom mogelijk zijn. Hierover zal nadere informatie komen. Tieners en jongeren zullen hun eigen pro­gram­ma momenten samen hebben. Ook wordt er geprobeerd om in het pro­gram­ma rekening te houden met ouders met kinderen. Dit neemt niet weg, dat een pro­gram­ma in Rome veel lopen betekent, het is dus wel belangrijk voor deze bede­vaart, dat mensen goed ter been zijn.

Eeuwige stad

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015 Op het pro­gram­ma staan meerdere hoogte­punten van deze bijzondere stad en van de wereldkerk. Met de woorden van de bisschop: “ Tijdens deze bede­vaart zullen wij de bijzondere sfeer van de eeuwige stad samen ervaren. Wij zullen de Eucha­ris­tie vieren in de grote kerken en er zal een audiëntie zijn met de Paus. Natuurlijk zullen wij ook genieten van al het schoon wat Rome ons biedt en wij mogen de Italiaanse gastvrijheid natuurlijk niet vergeten.”

Ambassadeurs en reisleiders/gidsen

Begin februari hebben de pastorale krachten en de parochie­besturen meer informatie over deze bede­vaart ontvangen.

Aan elke parochie(regio) is gevraagd één of twee mensen te vragen om contact­persoon of ambassadeur te functioneren m.b.t. de bede­vaart. Op dinsdag 6 mei (Heems­kerk), woensdag 7 mei (Noord-Scharwoude) en donderdag 8 mei (Amsterdam) a.s. zijn bijeenkomsten gepland om deze contact­personen of ambassadeurs te informeren. Ook de pastorale krachten zullen op die dagen - in de middagen – nader geïnformeerd worden over de bede­vaart. Op deze wijze kan via de ambassadeurs en pastorale krachten verdere informatie en promotie in de parochie(regio) plaats­vin­den.

Mocht u ambassadeur willen zijn voor deze bede­vaart in uw parochie(regio)? Neemt u dan contact op met uw pasto(o)r.

Ook is het verzoek gedaan aan elke parochie(regio), om geschikte reisleiders/ gidsen door te geven.

Meer informatie

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose