Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vier Kerstmis

Campagnemateriaal voor Kerstmis

gepubliceerd: vrijdag, 5 november 2021

Met de lan­de­lijke campagne VierKerst­mis.nl willen de ge­za­men­lijke Neder­landse bis­schop­pen dit jaar zoveel moge­lijk mensen sti­mu­leren om Kerst­mis te vieren, bij voor­keur door naar (een van) de kerst­vie­ringen in de pa­ro­chies te gaan.

In de eerste twee weken van no­vem­ber is hier­voor via de bis­dom­men campagne­ma­te­riaal naar de pa­ro­chies gestuurd. Met de recente aanscher­ping van de corona­maat­re­ge­len in de R.-K. Kerk geldt, dat de campagne daar op moet wor­den afgestemd.

Website

De web­si­te VierKerst­mis.nl werd in 2020 voor het eerst gelan­ceerd om in de corona­tijd ie­der­een op te roepen om toch Kerst­mis te vieren, ook als er geen plek was in de eigen kerk. VierKerst­mis.nl biedt in­spi­ra­tie voor en over het samen vieren van Kerst­mis, maar wil in 2021 mensen ook helpen om de site van de eigen pa­ro­chie te vin­den. Op die site kunnen ze dan op het vie­rin­genrooster kijken waar en wanneer de vie­rin­gen zijn en of er eventueel nog beper­kingen of maat­regelen gel­den om aanwe­zig te kunnen zijn. De web­si­te Vier Kerst­mis gaat op vrij­dag 26 no­vem­ber online.

Tips

  1. Download de ma­te­ri­alen van VierKerst­mis die speciaal voor de pa­ro­chies be­schik­baar zijn, te weten artikeltjes en beeld­ma­te­riaal voor op de pa­ro­chie­web­site, voor in het kerk­blad van de­cem­ber en in de nieuws­brief en de social accounts.
  2. Zorg dat uw vie­rin­genrooster op uw web­si­te ge­mak­ke­lijk te vin­den is en over­zich­te­lijk laat zien welke vie­rin­gen er in de­cem­ber, of beter nog speciaal in de kerst­tijd, gehou­den wor­den.
  3. Vermeld bij het vie­rin­genrooster (indien nodig in ver­band met corona) of en hoe er ge­re­ser­veerd moet wor­den, hoeveel mensen er bij een vie­ring kunnen zijn, of er een live­stream is die mensen als alterna­tief zou­den kunnen volgen. Is die er niet, dan kunt u ook ver­wij­zen naar de vie­rin­gen op NPO2.
  4. Zet op uw site ook een link naar VierKerst­mis.nl voor meer in­spi­ra­tie om thuis Kerst­mis te vieren, met op deze site onder meer verhalen, kerst­kaarten, een doe­boekje voor kin­de­ren en nog veel meer.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose