Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rode lopers van Actie Kerkbalans

gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021
foto: www.kerkbalans.nl
Rode lopers van Actie Kerkbalans

Actie Kerk­ba­lans geeft opnieuw hon­derd kerken een gratis rode loper cadeau. Kerken kunnen de rode loper met daarop de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ gebruiken om de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans in januari 2022 uit te rollen.

Kerken rollen de rode loper uit

Medio januari 2022 ligt bij plaat­se­lijke kerken door heel Neder­land een rode loper voor de toegangsdeur. Met deze rode loper vragen kerken aan­dacht voor de Actie Kerk­ba­lans: een jaar­lijkse, lan­de­lijke actie waar­mee kerken hun leden vragen om een finan­ciële bijdrage. De rode loper wordt uit­gerold om de actie, die dit jaar loopt van 15 tot 29 januari, af te trappen. Het draagt bij aan een op­val­lende en fees­te­lij­ke start van de Actie Kerk­ba­lans.

Eerste hon­derd lopers gratis

Vorig jaar rol­den bijna twee­hon­derd kerken de rode loper uit voor de deur van de kerk. Het was een groot succes! Ook dit jaar hoopt Actie Kerk­ba­lans dat kerken door heel Neder­land de rode loper uitrollen bij het start­mo­ment. Daarom wor­den de eerste hon­derd rode lopers gratis ter beschik­king gesteld: vijf­tig stuks voor de eerste aanmel­ders uit de deel­ne­mende pro­tes­tantse kerken en vijf­tig stuks voor snelle beslissers uit de deel­ne­mende katho­lie­ke kerken.

Rode loper biedt unieke kans

Slogan van de Actie Kerk­ba­lans is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De rode loper is een unieke kans om te laten zien dat jong en oud zich binnen de kerk of pa­ro­chie samen inzetten voor een ge­za­men­lijke toe­komst: de kerk van morgen. Plaat­se­lijke kerken en pa­ro­chies doen dit bij­voor­beeld door een jong en ouder kerklid uit te nodigen sámen over de rode loper de kerk in te lopen. Of juist door een aantal van de jongste kerk­le­den als eerste over de rode loper te laten gaan; als symbool van de ‘kerk van morgen’.

Over Actie Kerk­ba­lans

Actie KerkbalansKerk­ba­lans is een ge­za­men­lijke actie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oudkatho­lie­ke Kerk van Neder­land, en, sinds 2018, de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans. Jaar­lijks vragen zij hun leden om een finan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk.

Kerken en pa­ro­chies kunnen de rode loper be­stel­len op de Kerk­ba­lans web­si­te. De eerste hon­derd exemplaren zijn gratis te reserveren.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose