Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Adventsactie komt er weer aan

gepubliceerd: donderdag, 28 oktober 2021

Kerst­mis lijkt nog ver weg, toch begint de advents­tijd al over vier weken. In de nieuws­brief van Vas­ten­ac­tie leest u welke ma­te­ri­alen u kunt be­stel­len voor de Advents­cam­pagne. Kijk ook eens naar het les­ma­te­riaal voor scholen. Ook gaan we weer van start met de voor­be­rei­ding van de Vas­ten­ac­tie­cam­pagne 2022, u kunt zich nog aanmel­den voor de regionale start­da­gen.

Samen onderweg

De der­tig inter­na­tio­nale pelgrims die afgelopen weken door Neder­land liepen, wisten tien­tal­len kerken en hon­der­den mensen op de been te brengen voor het klimaat. Kijk op de web­si­te voor een ver­slag.

Regionale Start­da­gen

Tijdens vier regionale start­da­gen presen­teert Vas­ten­ac­tie het nieuwe campagne­the­ma: ‘Je land is je leven’. Aanmel­den kan nog! Kijk op onze web­si­te voor de data en het pro­gram­ma.

Voor de bis­dom­men van Haar­lem-Am­ster­dam en Rotter­dam is er zater­dag 6 no­vem­ber van 10.30 tot 14.30 uur een regionale start­dag in Ker­ke­lijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1 te Leiden.

Ma­te­ri­alen Ad­vents­ac­tie

Naast de gebruike­lijke ma­te­ri­alen bie­den we ook een Advent­zakje aan in navol­ging van het bekende Vasten­zakje. U kunt de zakjes meesturen met de pa­ro­chie­bla­den of bij­voor­beeld achter in de kerk neerleggen. Kijk voor alle ma­te­ri­alen in de webshop.

Lesma­te­ri­aal Advent

Voor de ko­men­de advents­tijd hebben we voor basis­scho­len weer nieuw les­ma­te­riaal be­schik­baar met als thema: ‘Ik zorg voor jou’. Leuk voor de catechese­groep of uw lokale basis­school. Het les­ma­te­riaal is gratis in onze webshop te down­loa­den.

 

(dit bericht komt van de nieuws­brief voor vrij­wil­li­gers van de Vas­ten­ac­tie)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose