Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie Kerkbalans opent de webshop

gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021

De webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Vanaf medio sep­tem­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2022 online bekijken en be­stel­len.

Met de kant-en-klare fol­ders, posters en en­ve­lop­pen brengen lokale kerken de Actie goed en herken­baar onder de aan­dacht. Ook pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals spandoeken, stickers en een rode loper, zijn in de webshop te vin­den. Ma­te­ri­alen zijn daar­naast een­vou­dig op maat te laten maken voor de eigen kerk.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ staat centraal in alle com­mu­ni­ca­tie- en pro­mo­tie­ma­te­rialen. Dit jaar ligt de nadruk hierbij op de ‘kerk van morgen’. In het beeld staat daarom steeds een jong meisje centraal. Op de ach­ter­grond lopen kerk­le­den de kerk in. Want na een inge­wik­kelde tijd willen kerken weer vooruit, inves­te­ren in kerk-zijn. Om in 2022 en in de toe­komst van bete­ke­nis te zijn voor mensen die ver­die­ping en ont­moe­ting zoeken.

Concrete ver­volgstappen

Wat betekent dit voor or­ga­ni­sa­toren van de Actie Kerk­ba­lans?

  • Zij kunnen vanaf vandaag terecht in de webshop.
  • Daar kunnen zij de ma­te­ri­alen inzien en bedenken welke hier­van zij willen inzetten om de Actie Kerk­ba­lans in hun kerk te onder­steunen. Er is genoeg keuze.
  • Ver­vol­gens kunnen zij tij­dig - deze maand al of uiter­lijk in ok­to­ber - de juiste ma­te­ri­alen be­stel­len.

Actie­ma­te­rialen op maat

Or­ga­ni­sa­toren kunnen er ook voor kiezen om in een eigen stijl te com­mu­ni­ce­ren over de Actie Kerk­ba­lans 2022. Zij kunnen de tekst en het beeld op de kant-en-klare fol­der en envelop heel een­vou­dig aan laten passen. Or­ga­ni­sa­toren sturen de gewenste teksten en beel­den per mail op en het campagne­team van Actie Kerk­ba­lans zorgt ervoor dat het ma­te­ri­aal voor hen wordt opgemaakt. Or­ga­ni­sa­toren krijgen vooraf een drukproef te zien en kunnen eventuele wijzi­gingen daarop direct door­ge­ven. Ge­mak­ke­lijk gere­geld dus!

 

www.kerk­ba­lans.nl/webshop
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose