Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Decreet Digitaal vergaderen

gepubliceerd: vrijdag, 3 september 2021

Decreet digitaal vergaderenMgr. Hendriks heeft per decreet vast­ge­legd dat digi­taal ver­ga­deren voor pa­ro­chie­besturen en andere bestuur­lijke colleges is toe­ge­staan. Door voort­schrij­dende tech­nische moge­lijk­he­den en prak­tische beper­kingen kan digi­taal ver­ga­deren via pro­gram­ma's als Zoom en Teams een goede ver­van­ging zijn voor fysiek bijeen­ko­men. Fysiek ver­ga­deren als gebruike­lijke norm blijft gehand­haafd.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose