Bisdom Haarlem-Amsterdam


UBO-verklaring

gepubliceerd: donderdag, 1 april 2021

UBO-verklaringFinan­ciële dienstverleners (bij­voor­beeld een bank of verzeke­raar) vragen ker­ke­lijke in­stel­lingen met regelmaat een UBO-formulier in te vullen. Deze aan­gereikte (stan­daard)for­mu­lie­ren blijken vaak niet geschikt te zijn voor ker­ke­lijke in­stel­lingen.

Zolang de finan­ciële in­stel­ling geen passend stan­daard formulier voor ker­ke­lijke in­stel­lingen aanreikt, kunt u de UBO ver­kla­ring aan­vra­gen bij het Bisdom.

De brief over hoe te han­de­len in situaties waarin om een UBO wordt gevraagd, kunt u hier down­loa­den en is d.d. 1 april 2021 naar de besturen verzon­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose