Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht

gepubliceerd: donderdag, 1 april 2021

Zeer recent stuurde de belas­ting­dienst een brief aan alle rechts­personen met een ANBI-status, waar­on­der de kerk­ge­noot­schappen. U heeft deze brief dus ook ont­van­gen.

Wat betreft de para­graaf over verplichte stan­daard­for­mu­lieren grote ANBI’s kunnen wij u het volgende mel­den:

  • Aan CIO is beves­tigd dat het bestaande CIO-format voor de publi­ca­tieplicht gebruikt kan blijven wor­den. Dit staat op dit moment ook zo vermeld op de web­si­te van de belas­ting­dienst.
  • Onder het rijtje met stan­daard­for­mu­lieren staat: “Leden van het CIO kunnen het stan­daard­for­mu­lier gebruiken op basis van het convenant.”
  • Onze R.-K. formats voor pa­ro­chies, PCI’s, bis­dom­men en andere ker­ke­lijke in­stel­lingen volgen dit CIO-format.
  • Vooralsnog heeft de para­graaf ‘Verplichte stan­daard­for­mu­lieren grote ANBI's’ in de recente brief van de Belas­ting­dienst dus geen con­se­quenties voor de pa­ro­chies, PCI’s en overige ker­ke­lijke in­stel­lingen.
  • Op de web­pa­gina van de Belas­ting­dienst staat dat er op 31 maart a.s. een nieuw stan­daard­for­mu­lier gaat komen voor Kerk­ge­noot­schappen. Voor alle dui­de­lijk­heid: dit stan­daard­for­mu­lier Kerk­ge­noot­schappen geldt dus niet voor de CIO- kerken, waar­on­der ook het r.-k. kerk­ge­noot­schap en haar ker­ke­lijke in­stel­lingen horen.
  • Wat u na­tuur­lijk wél moet doen is aan uw bisdom tij­dig de jaar­cij­fers over 2020 sturen, zodat (ook) voldaan kan wor­den aan de ANBI-publi­ca­tieplicht uiter­lijk op 30 juni a.s.. Het Bisdom regelt de ANBI publi­ca­tie.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose