Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gratis muzieksoftware voor koormuziek

gepubliceerd: maandag, 15 maart 2021
foto: Jamulus
Schermafbeelding van de software
Schermafbeelding van de software

Ook koren zijn erns­tig getroffen door de corona­maat­re­ge­len. Velen hebben reeds online repe­ti­ties geor­ga­ni­seerd via een van de vele video­con­fe­ren­tie-apps. Dilemma daarbij is koorle­den elkaar niet kunnen horen, maar daar is nu een oplos­sing voor.

Het aarts­bis­dom Keulen promoot de muzieksoftware Jamulus om online­re­pe­ti­ties van koren in coronatij­den te facili­te­ren. De meeste mensen kennen ondertussen het pro­gram­ma Zoom waarop ze online met elkaar kunnen com­mu­ni­ce­ren. Daar kan men dan wel wel de dirigent, maar niet gelijktij­dig de andere koorle­den horen en zien. Dat probleem wordt nu opgelost met de gratis software Jamulus, die vaak ook nog gelijktij­dig met Zoom wordt gebruikt om elkaar toch te kunnen zien.

De Duitse cantor Wilfried Kaets, is de projectmana­ger van het aarts­bis­dom Keulen: “Jamulus wordt ondertussen al door veel koren en bands gebruikt. Het is oor­spron­ke­lijk ont­wik­keld voor jazz­mu­ziek om digi­taal te jammen. De software heeft meer­dere voor­de­len. Hij is gratis en naast het down­loa­den van Jamulus heb je heel weinig nodig. Een kop­te­le­foon, een micro­foon, een com­puter en een enkele LAN-aan­slui­ting volstaan. Zelfs de interne micro­foon op de com­puter is voldoende om te beginnen.”

Op een speciale web­si­te zijn gedetailleerde online-in­struc­ties be­schik­baar voor het gebruik van de software op de homecom­puter.

 

(bron: kerknet.be)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose