Bisdom Haarlem-Amsterdam


Regionale startdag Vastenactie afgelast

Zaterdag 21 november - 10.00 uur - Online startdag

gepubliceerd: maandag, 26 oktober 2020

De regionale start­da­gen gaan helaas niet door van­wege de nieuwe corona­maat­re­ge­len. Om u toch goed voor te berei­den op de ko­men­de campagne, zijn er twee alternatieven.

Online bij­een­komst 21 no­vem­ber

Op zater­dag 21 no­vem­ber van 10.00 tot 12.00 uur is er een online start­bij­een­komst. U kunt zich hier­voor aanmel­den door een e-mail te sturen naar info@vas­ten­ac­tie.nl
U ont­vangt dan een inlog­co­de en handlei­ding om deel te nemen aan deze bij­een­komst via Zoom.

Pro­gram­ma

Vanaf 9.30 uur U kunt inloggen op de online bij­een­komst
bij eventuele problemen krijgt u onder­steu­ning bij het inloggen
10.00 uur Start van de bij­een­komst
  • Welkom door Peter van Hoof
  • Beeld­ver­haal van verhalenver­telster Pauline Seebregts
10.15 uur Gevolgen van de corona­cri­sis voor kleinschalige par­ti­cu­liere projecten in ont­wik­ke­lings­lan­den. Door dr. Sara Kins­bergen, docent aan de Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen
Gelegen­heid tot vragen stellen
11.00 uur Een korte pauze om koffie/thee te halen
11.15 uur 'Campagne voeren in corona­tij­den' door team Vas­ten­ac­tie
Gelegen­heid tot vragen stellen
11.55 uur Medi­ta­tie rondom de nieuwe hon­gerdoek 2021
12.00 uur Afslui­ting

In­for­ma­tiefilmpjes

Mocht u niet in de gelegen­heid zijn om deel te nemen aan de online bij­een­komst dan wordt u door het bekijken van drie korte filmpjes op de hoogte gebracht van de be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie.
Vanaf eind no­vem­ber zijn de volgende filmpjes be­schik­baar:

  • Gevolgen van corona­cri­sis voor ont­wik­ke­lings­lan­den door Sara van Kins­bergen (duur: kwar­tier)
  • Campagne voeren in corona­tij­den door team Vas­ten­ac­tie (duur: kwar­tier)
  • Beeld­ver­haal van verhalenver­telster Pauline Seebregts

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose