Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rode loper uit voor Actie Kerkbalans

Nieuw startmoment Actie Kerkbalans

gepubliceerd: woensdag, 21 oktober 2020

De jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans, de grootste fondsenwervende actie van Neder­land, or­ga­ni­seert in 2021 door heel Neder­land op­val­lende start­mo­menten volgens een geheel nieuw concept. Plaat­se­lijke kerken rollen voor de toegangsdeur let­ter­lijk de rode loper uit met daarop de nieuwe slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Actie Kerk­ba­lans geeft de eerste hon­derd rode lopers gratis weg.

Het thema van de Actie in 2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, een thema dat terug­komt bij het start­mo­ment. Kerken wor­den name­lijk gevraagd om de rode loper uit te laten rollen door ver­te­gen­woor­digers uit ver­schil­lende gene­ra­ties. Op die manier maakt de kerk direct zicht­baar dat zij uit­no­di­gend is naar alle gene­ra­ties en dat de kerk toe­komst heeft.

Bij de rode loper ont­van­gen deel­ne­mende pa­ro­chies en ge­meen­ten tips om hun start­mo­ment corona-proof uit te voeren. Ook is er dit jaar een protocol opge­steld voor de lopers van Actie Kerk­ba­lans om veilig langs de deuren te kunnen gaan.

Plek van verbin­ding

Door de maat­regelen rond corona zijn mensen meer en meer op zich­zelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbin­ding, al dan niet via in­ter­net. Vandaar dat Kerk­ba­lans juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor onder­steu­ning van de plaat­se­lijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk door­gaan en er extra uitgaven wor­den gedaan om contact te hou­den met pa­ro­chi­anen en gemeen­te­le­den.

Rode loper biedt unieke kans

Kerken en pa­ro­chies kunnen de rode loper be­stel­len via de geheel vernieuwde web­si­te Kerk­ba­lans.nl. De eerste 100 exemplaren (50 stuks voor de eerste aanmel­ders uit de deel­ne­mende pro­tes­tantse kerken en 50 stuks voor de eerste aanmel­ders uit deel­ne­mende katho­lie­ke kerken) zijn gratis te reserveren. De rode loper is een unieke kans om te laten zien dat de ver­schil­lende gene­ra­ties zich inzetten voor een ge­za­men­lijke toe­komst, onder het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose