Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkproeverij corona-style

Kerkproeverij helpt kerken online op weg

gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2020

De ge­za­men­lijke organi­sa­ties die ver­te­gen­woor­digd zijn in het ini­tia­tief Kerk­proe­ve­rij / Back to church moe­digen kerken aan om ondanks alle beper­kingen van­wege corona toch uit­no­di­gend te blijven. Om geloofs­ge­meen­schappen hierbij te onder­steunen is de web­si­te omge­bouwd tot een in­spi­ra­tie­pa­gina voor uit­no­di­gend kerk-zijn in corona­tijd.

Kerk­proe­ve­rij.nl

Hoe kun je ener­zijds reke­ning hou­den met alle maat­regelen rondom het corona­vi­rus, maar toch ook invulling geven aan kerk-zijn en je verlangen om uit te nodigen? Het team van Kerk­proe­ve­rij wil geloofs­ge­meen­schappen graag online onder­steunen en motiveren om uit­no­di­gend te blijven. Daarvoor delen we op deze web­si­te, tips, ma­te­ri­aal en verhalen:

  • Artikel - Hoe nodig je mensen uit
  • Artikel - Vijf stappen om mensen te betrekken bij de ge­meen­schap
  • Download gratis ma­te­ri­aal!
  • Brief - Open brief van organi­sa­tie Kerk­proe­ve­rij
  • Inter­view - Kun je gasten in corona­tijd laten 'proeven' aan de kerk?
  • Artikel - Zo kun je een online Alpha-cursus gevenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose