Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stappenplan voor live streamen op YouTube

gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020

Nu er in ver­band met maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus voorlopig geen publieke li­tur­gische vie­rin­gen zijn, komen veel pa­ro­chies met alternatieven. Met inzet van een camera kunnen pa­ro­chi­anen via in­ter­net toch de mis volgen die in besloten­heid wordt gevierd. Voor pa­ro­chies die nog op zoek zijn naar manieren om dat goed te doen is er nu een han­dig stappen­plan.

Dit stappen­plan is ont­wik­keld op basis van erva­ringen in de bis­dom­men Breda en Rotter­dam en wordt be­schik­baar gesteld aan de andere bis­dom­men.

De vier stappen wor­den gezet aan de hand van de apparatuur die nodig is om te kunnen live streamen. Live streamen staat voor het recht­streeks uitzen­den via in­ter­net wat er op dat moment gebeurt. Nodig zijn:

  1. een laptop;
  2. een webcam voor beeld en geluid;
  3. een voldoende goede in­ter­netverbin­ding;
  4. een YouTube-account.

Heeft de pa­ro­chie nog geen YouTube-account, dan is dit het moment om er een aan te maken!

Download het stappen­plan

Webinar

Toevallig staat er vrij­dag 3 april van 11.00 tot 12.00 uur een Engels­ta­lige webinar gepland over dit on­der­werp. Hier­voor is aanmel­ding vereist.

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose