Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church

gepubliceerd: donderdag, 9 januari 2020

Maar liefst 480 pa­ro­chies en kerken hebben in sep­tem­ber 2019 het spandoek ‘Welkom in de kerk’ aan de gevel van hun kerk­ge­bouw gehangen in het kader van Kerk­proe­ve­rij / Back to Church. Van­wege het groeiende succes van deze actie heeft de Raad van Kerken besloten om er zeker de ko­men­de drie jaar mee door te gaan.

In Bolsward bleek het spandoek met de tekst ‘Welkom in de kerk’ zo aan­trek­ke­lijk dat een onbekende het mee naar huis heeft geno­men. Pastoor Bultsma uit Bolsward, af­ge­vaar­digde namens de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in de Raad van Kerken en voortrekker van de actie Kerk­proe­ve­rij / Back to church kon er om lachen: ‘dat zo’n spandoek nu een slaap­ka­mer siert, is toch een mooie gedachte’, ver­telde hij de Raad bij de evaluatie van de actie Kerk­proe­ve­rij 2019.

Welkom in de kerk

Zoveel moge­lijk Neder­lan­ders uit­no­di­gen

De derde editie van deze oecu­me­nische actie blijkt een succes gezien het aantal van 550 lokale kerken dat gemeld heeft mee te doen. Het kern­team dat de actie draagt ziet nog volop ruimte voor groei, van de 550 dit jaar naar 1500 ge­meen­ten en pa­ro­chies in 2022. Doel is: rond één weekend in het jaar zoveel moge­lijk Neder­lan­ders uit­no­di­gen een kerk­dienst bij te wonen.

Afge­spro­ken is om de actie te concentreren in het tweede weekend van ok­to­ber. De Raad, die in deze nauw samen­werkt met MissieNeder­land, Alpha Neder­land, de IZB en de media­part­ners EO en KRO-NCRV, gaat ermee akkoord dat de actie in elk geval drie jaar wordt voort­ge­zet, zodat de opgedane kennis niet verloren gaat.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose