Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vrijwilligers - Werving

gepubliceerd: donderdag, 22 maart 2018

Vrij­wil­li­gers zijn de drijvende kracht achter pa­ro­chies. Echter wordt het aanbod van vrij­wil­li­gers die zich lan­gere tijd voor de Kerk of pa­ro­chie willen inzetten steeds kleiner. Als bisdom proberen we hier op dio­ce­saan niveau over mee te denken, zodat het vrij­wil­li­gers­werk in de pa­ro­chie aan­trek­ke­lijker wordt, ook voor de jon­gere gene­ra­ties.

Besturen­cur­sus

Speciaal voor vrij­wil­li­gers die (in de toe­komst) actief zijn in pa­ro­chie­besturen, or­ga­ni­seert Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in samen­wer­king met ver­schil­lende partners de cursus ‘Pro­fes­sio­neel Beheer en Bestuur in de Kerk’. Deze cursus bestaat uit vier zater­da­gen in het jaar. Op iedere cursus­dag komen ver­schil­lende on­der­wer­pen voorbij.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose