Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vrijwilligers - Gedragscode

gepubliceerd: donderdag, 22 maart 2018

In april 2018 is door de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een nieuwe gedrags­co­de pas­to­raat opge­steld. Deze biedt zowel de beroeps­krachten (gewijde be­die­naren en de beroeps­krachten in het pas­to­raat met een benoe­ming daartoe) als de vrij­wil­li­gers een niet vrij­blij­vend kader van gedragsnormen.

In geval van (vermoe­dens van) grens­over­schrij­dend gedrag heeft het bisdom een extern ver­trouwens­persoon aan­ge­steld. Voor de contactge­ge­vens kunt u contact opnemen met het se­cre­ta­riaat van het Bisdom.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose