Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Vicaris-generaal mgr. dr. B.J. Putter

Personeels- en salarisadministratie

Personeelszaken - Rechtspositie

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

De rechtspositie van de ver­schil­lende soorten arbeids­re­la­ties binnen het bisdom zijn vast­ge­legd in de be­tref­fen­de rege­lingen daarvoor.

  • Voor pries­ters en enige diakens is de rechtspositie vast­ge­legd in de Interdio­ce­sane rege­lingen voor be­stuur­ders van ker­ke­lijke in­stel­lingen van de bis­dom­men in de R.-K. Provincie inzake de honore­ring van pries­ters en diakens en andere finan­ciële aan­ge­le­gen­he­den.
  • Pas­to­raal werkers en een deel van de diakens hebben een eigen rechtspositie, welke staat be­schre­ven in de Rechtspositie­rege­ling.  
  • Voor onder­steunend personeel gel­den even­eens eigen rechtspositie­rege­lingen/arbeids­voor­waar­den. Voor kerkmusici geldt het Rechtsposi­tieregle­ment van kerkmusici in de bis­dom­men van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land. Voor ander onder­steunend personeel gel­den de Stan­daard Arbeids­voor­waar­den bij de Model Over­een­komst voor een werknemer in dienst van een pa­ro­chie van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land.
  • In het geval van een oudere arbeids­over­een­komst is het moge­lijk dat nog wordt verwezen naar de Rechtspositie­rege­ling voor Kosters of de Arbeids­voor­waar­den voor ker­ke­lijke werkers in het R.-K. Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

 Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose