Bisdom Haarlem-Amsterdam


Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Vicaris-generaal mgr. dr. B.J. Putter

Personeels- en salarisadministratie

Personeelszaken - Assistenties

gepubliceerd: dinsdag, 9 januari 2024

Assis­tenties ter onder­steu­ning van het pas­to­raal personeel wor­den geho­no­reerd volgens de in Analecta I genoemde vergoe­dingen en rege­lingen. De assis­tentievergoe­ding is alleen van toepas­sing op gewijd personeel en mensen die met een zen­ding van de bis­schop be­schik­baar zijn. De pastoor dient altijd toestem­ming te geven voor de assis­tentie.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose