Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Kanselier dr. B.J. Putter
  • Secretaris-generaal drs. E.H.A. Fennis

Salarisadministratie

Personeelszaken

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019

De afdeling personeelszaken is verant­woor­de­lijk voor de voor­be­rei­ding, uitvoering en administratieve ver­wer­king van alle aan­stel­lingen, benoemingen en ontslagen van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catechisten in het bisdom Haarlem-Amsterdam, en voor een goede naleving van de daarvoor vastgestelde procedures. Priesters kunnen bij de afdeling ook het ‘celebret’ aanvragen.

U kunt bij de afdeling personeelszaken terecht voor alle vragen op het terrein van aan­stel­ling, rechtspositie en supervisie betreffende het personeel met een wijding of zending.

Personeel in dienst van een parochie kan onderscheiden worden in personeel met een wijding/zending (het pastorale personeel) en het onder­steunend personeel. Al deze personen (met uitzondering van de priesters en een aantal diakens) hebben een arbeids­con­tract waarin de afspraken staan genoemd betreffende salariëring, verlof, etc.

Voor het aannemen van onder­steunend personeel in dienst van de parochie, of van andere kerkelijke instellingen, is toestemming van de bisschop benodigd. Meer informatie hierover vindt u onder het menu machtigingen.

Specifieke informatieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose