Bisdom Haarlem-Amsterdam
















Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - Personeel

gepubliceerd: dinsdag, 26 juni 2018

Aanstelling van personeel in dienst van de kerkelijke rechts­personen

Attentie! Aan het invullen van dit aanvraag­for­mu­lier gaat een beleids­afwe­ging van uw voornemen vooraf. Dit heeft als doel te voorkomen dat aan uw zijde veel voorwerk gedaan wordt, terwijl nog niet duidelijk is of de aan­stel­ling van personeel past binnen het beleid van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarom verzoeken wij u vriendelijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voornemen in te vullen. Dit geldt ook voor het aanbrengen van wijzigingen in reeds lopende arbeids­over­een­komsten. Voor dit type bestuurshandelingen is altijd een machtiging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machtiging niet van toepassing.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voornemen reeds ingezonden en een positieve terug­kop­pe­ling ontvangen met de uit­no­di­ging machtiging aan te vragen voor het aanstellen van personeel in dienst van de kerkelijke rechts­persoon, dan nodigen wij u van harte uit het formulier hieronder in te vullen.

Wij verzoeken u vriendelijk het aanvraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te ondertekenen, in te scannen en per mail toe te zenden aan: machtiging@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Ook is het mogelijk om het ingevulde aanvraag­for­mu­lier per post te verzenden naar het bisdom Haarlem-Amsterdam, t.a.v. ‘Coördinator machtigingen’, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem.

NB: wanneer sprake is van een ontslag­over­een­komst dient eveneens een bisschoppelijke machtiging te worden aangevraagd (artikel 53, lid 1 sub c, 'over­een­kom­sten bezwarend voor de parochie')

 







Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose