Bisdom Haarlem-Amsterdam


Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - Lening

gepubliceerd: dinsdag, 26 juni 2018

Machti­ging voor het ver­strek­ken en aan­gaan van geldle­ningen waar­on­der het hypothecair belasten van registergoe­de­ren.

Uw bestuur wil een geldle­ning ver­strek­ken dan wel aan­gaan of registergoe­de­ren hypothecair belasten. Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing.
Wij nodigen u van harte uit om dit aan­vraag­for­mu­lier voor een machti­ging in te vullen. Dit formulier zal door ons be­oor­deeld wor­den.

Wanneer het een lening door een PCI betreft die met spoed verstrekt moet wor­den, kunt u het beste tele­fo­nisch contact opnemen met de “Coördinator machti­gingen”, tel. 023-5112600.

Wij verzoeken u vrien­de­lijk het aan­vraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te onder­te­ke­nen, in te scannen en per mail toe te zen­den aan: machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Ook is het moge­lijk om het ingevulde aan­vraag­for­mu­lier per post te verzen­den naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. “Coördinator machti­gingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose