Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - Juridisch kader

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Voeren van processen als eiser, het opdragen van geschillen aan de beslis­sing van schei­dings­gerechten en het aan­gaan van dadingen.

Uw bestuur wil een proces voeren als eiser, een geschil opdragen aan de beslis­sing van schei­dings­gerechten of een dading aan­gaan. Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing. Wij nodigen u van harte uit om dit formulier voor het aan­vra­gen van een machti­ging in te vullen.

Attentie: het bisdom werkt samen met een aantal juri­dische des­kun­digen die bekend zijn met het canoniek recht. Indien nodig, ver­wij­zen wij u door naar een van deze juri­dische des­kun­digen. Tot dusver hoeft u hier dus zelf geen actie op te onder­ne­men.

Attentie: wanneer de pa­ro­chie als verweer­der in een gerechtsge­ding betrokken wordt, maakt het kerk­bestuur daar­van on­mid­del­lijk schrifte­lijk mel­ding aan de bis­schop.

Wij verzoeken u vrien­de­lijk het aan­vraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te onder­te­ke­nen, in te scannen en per mail toe te zen­den aan: machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Ook is het moge­lijk om het ingevulde aan­vraag­for­mu­lier per post te verzen­den naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. “Coördinator machti­gingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem. Het ondertekende formulier zal door ons be­oor­deeld wor­den.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose