Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - (Ver)huur

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Vestigen van beperkte rechten, verpanden, verhuur/pacht, bruikleen/gebruik van onroerende zaken of roerende zaken met een bijzondere waarde.

Attentie! Aan het invullen van dit aanvraag­for­mu­lier gaat een beleids­afwe­ging van uw voornemen vooraf. Dit heeft als doel te voorkomen dat aan uw zijde veel voorwerk gedaan wordt om de plannen te onderbouwen, terwijl nog niet duidelijk is of de plannen passen binnen het beleid van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarom verzoeken wij u vriendelijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voornemen in te vullen. Voor dit type bestuurshandelingen is altijd een machtiging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machtiging niet van toepassing.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voornemen reeds ingezonden en een positieve terug­kop­pe­ling ontvangen met de uit­no­di­ging het formulier vestigen van beperkte rechten, verpanden, verhuur/pacht, bruikleen/gebruik van onroerende zaken of roerende zaken met een bijzondere waarde in te vullen, dan nodigen wij u van harte uit het formulier hieronder in te vullen.

Wij verzoeken u vriendelijk het aanvraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te ondertekenen, in te scannen en per mail toe te zenden aan: machtiging@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Ook is het mogelijk om het ingevulde aanvraag­for­mu­lier per post te verzenden naar het bisdom Haarlem-Amsterdam, t.a.v. “Coördinator machtigingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Het ondertekende formulier zal door ons beoordeeld worden.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose