Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - Begraafplaats

gepubliceerd: donderdag, 4 oktober 2018

Afwijken van begraaf­plaatsreglement, aanleggen, uitbreiden en sluiten van begraaf­plaatsen en columbaria

Uw bestuur wil een handeling uitvoeren waarvoor afgeweken moet worden van het goedgekeurde begraaf­plaatsreglement (bijv. het afgeven van grafrechten voor een langere periode dan in het reglement staat) of uw bestuur wil een begraaf­plaats of columbarium aanleggen, uitbreiden of sluiten. Wij nodigen u van harte uit om dit aanvraag­for­mu­lier voor een machtiging in te vullen. Voor dit type bestuurshandelingen is altijd een machtiging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machtiging niet van toepassing. 

Wij verzoeken u vriendelijk het aanvraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te ondertekenen, in te scannen en per mail toe te zenden aan: machtiging@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Ook is het mogelijk om het ingevulde aanvraag­for­mu­lier per post te verzenden naar het bisdom Haarlem-Amsterdam, t.a.v. “Coördinator machtigingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Het ondertekende formulier zal door ons beoordeeld worden.

Over het begraaf­plaatsreglement:
Het canoniek recht vereist dat passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast worden gelegd (canon 1243). Hiertoe hebben de Neder­landse bis­schop­pen ieder voor hun bisdom een modelreglement vastgesteld. Parochies en kerkelijke instellingen die een begraaf­plaats exploiteren kunnen aan de hand van dit model hun eigen reglement opstellen c.q. aanpassen. Het eigen begraaf­plaatsreglement moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bisschop. Voor (eenmalig) afwijken van het goedgekeurde begraaf­plaatsreglement moet een bisschoppelijke machtiging worden aangevraagd.

  • Model begraaf­plaatsreglement
  • Stuur voor goedkeuring uw concept reglement, de datum van goedkeuring door uw bestuur en de eventuele datum van wijziging door uw bestuur op. Het reglement wordt pas definitief na goedkeuring door de bisschop. De datum van dit decreet moet in het reglement worden vermeld.


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose