Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Ledenadministratie - Algemene Verordening Gegevensbescherming

gepubliceerd: dinsdag, 4 juni 2019

‘De Algemene verordening Gegevensbescherming is een Europese verordening welke het beschermen van natuurlijke personen bij de ver­wer­king van hun persoonsgegevens tot doel heeft. Deze bescherming is in de Europese grondwet vastgelegd (art.8, lid 1, ‘Handvest’ en art. 16, lid 1 VWEU). De verordening beoogt bij te dragen aan een veilige en vrije economische unie. Zij is van kracht per 25 mei 2018.

Met ingang van deze verordening gelden ook voor de kerkelijke instellingen behorende tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, en dus ook behorende tot het bisdom Haarlem-Amsterdam, strengere regels betreffende de omgang met persoonsgegevens. Het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens geeft de belangrijkste informatie. Iedere instelling wordt geacht een Register van beveiligingsincidenten en datalekken bij te houden. Deze kan worden opgevraagd door de Autoriteit Persoons­ge­ge­vens. Het ‘Modelregister van beveiligingsincidenten en datalekken’ kunt u gebruiken om de incidenten in uw instelling bij te houden. Voor de vrij­wil­lig­ers kunt u het formulier ‘Meldprotocol datalekken’ voor uw eigen instelling invullen.

De meest recente informatie vindt u op www.rkkerk.nl/avg. Voor overleg kunt u contact opnemen met het bisdom.

Downloads

Reglement en handleidingen met praktische informatie vindt u hieronder:

 1. Praktische handleiding Audio-Video (pdf)
 2. Praktische handleiding Beveiligingscameras (pdf)
 3. Praktische handleiding E-mail_en_digitale_bestanden (pdf)
 4. Praktische handleiding Foto’s (pdf)
 5. Praktische handleiding Parochieblad (pdf)
 6. Praktische handleiding Parochie­website (pdf)
 7. Praktische handleiding Begraaf­plaatsadministratie (pdf)
 8. Praktische handleiding Bewaartermijnen (pdf)
 9. Praktische handleiding Privacy werkgever­schap (pdf)
 10. Praktische handleiding voor parochie­secre­ta­riaat (pdf)
 11. Handleiding datalekken R.-K. parochies (pdf)
 12. Meldprotocol datalekken (pdf)


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose