Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Ledenadministratie

gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018

Een parochie kent veel secretariële en administratieve werkzaamheden. Sommige zijn door het kerkelijk wetboek voorge­schre­ven, andere door wettelijke voor­schriften of regelgeving van de bisschop of het bisdom. Het parochie­bestuur is verant­woor­de­lijk voor een goede parochiële administratie.

Het bisdom kent naast parochies ook andere kerkelijke instellingen, zoals (inter)parochiële caritasin­stel­lingen. Deze kerkelijke instellingen hebben een eigen bestuur, dat in sommige gevallen (bij­voor­beeld bij PCI’en) door de bisschop is benoemd. Ieder bestuur draagt zelf verant­woor­de­lijk­heid voor het beheren van de eigen ledenadministratie.

Naast de voor­schriften vanuit het canoniek recht zijn kerkelijke instellingen in Nederland ook gebonden aan de burgerlijke wetgeving betreffende de omgang met persoonsgegevens. Door het Secretariaat van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Nederland zijn duidelijke handleidingen voor de ver­schil­lende kerkelijke instellingen uitgegeven betreffende de omgang met persoonsgegevens.

Op dit gedeelte van de website vindt u hierover informatie:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose