Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - Rekenplicht

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Parochies en PCI-en zijn door de Bisschop opgericht bij decreet. Voor deze kerkelijke instellingen is het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie en het Algemeen reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasin­stel­ling leidend. Bij benoeming verbindt het Bestuurslid zich aan dit beleid.

Conform het Algemeen Reglement is het bestuur verplicht verantwoording af te leggen over haar beheer en rekenplicht.

Dit betekent dat het bestuur:

  • vraagt om bisschoppelijke toestemming voor handelingen die het dagelijks bestuur van een parochie te buiten gaan,
  • voor 1 december van ieder jaar een begroting van alle inkomsten en uitgaven van het volgende kalenderjaar indient,
  • en voor 1 mei de Rekening en Verantwoording over het voorgaand kalenderjaar indient bij het bisdom.

De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor het beheer over het afgelopen dienstjaar.

Voor de aanlevering van de begroting en de jaarrekening worden door het bisdom templates ter beschikking gesteld. Verzoek is om altijd deze templates te gebruiken en altijd de laatste versie. Deze templates bevatten de gewenste gegevens in het juiste format en een aantal dwarscontroles, die het juist invoeren onder­steunen. Tevens zullen deze templates voor meer geautomatiseerde invoer in de toekomst gebruikt gaan worden

Nieuwe automatisering voor parochies

In 2018 is gestart met de introductie van de nieuwe automatisering voor parochies. Lees hierover meer op de speciale pagina:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose