Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

De afdeling Fi­nan­ciële zaken onder­steunt en houdt toe­zicht op de aan het bisdom rekenplichtige besturen van Pa­ro­chies, Parochiële Caritas Instellingen en overige ker­ke­lijke instellingen. Hiervoor geeft ze onder vol­macht van de bis­schop bis­schop­pe­lijke machti­gingen af en geeft advies op admi­ni­stra­tief, juri­disch en fi­nan­cieel-eco­no­misch gebied, mede op basis van de verantwoor­dingsstukken van de besturen.

Zij ver­zorgt de volledige admi­ni­stra­tie van van het Bisdom, de Regionale Centrale Fi­nan­ciering (RCF) en de overige instellingen, Bisdom Beheersfonds, ABSKOG en het Groot­semi­narie.

Specifieke in­for­ma­tieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose