Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochies

Algemeen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Indien u de formulieren per post wilt toesturen, gebruikt u dan het volgende adres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. Benoemingen
    postbus 1053
    2001 BB Haarlem

Benoemingen - Parochie

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Voor Parochies geldt het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.-K. Kerk in Nederland. Artikelen 25 tot en met 30 betreffen de samen­stel­ling van het parochie­bestuur. Het Algemeen Reglement wordt als bekend verondersteld bij de (kandidaat)bestuurders. Het aanvraag­for­mu­lier voor een (her)benoeming of ontslag staat ook in het informatiekader.

Voor de functie van vicevoorzitter is het mogelijk dat er door de voorzitter van het bestuur (doorgaans de pastoor) een volmacht wordt verleend aan de vicevoorzitter.

Voor de functie van penning­mees­ter is het noodzakelijk dat er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt ingediend bij de aanvraag voor een eerste benoeming. U kunt deze VOG aanvragen bij uw gemeente.

NB.: In het geval van de benoeming van een nieuwe (vice-)voorzitter, secretaris of penning­mees­ter, is het belangrijk dat er voor de zittende (vice-)voorzitter, secretaris of penning­mees­ter een herbenoeming in een andere functie dan wel ontslag wordt aangevraagd.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose