Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Parochies

Parochiële Caritas instellingen (PCI’s)

Overige kerkelijke instellingen

Algemeen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Indien u de formulieren per post wilt toesturen, gebruikt u dan het volgende adres:

 • Bisdom Haarlem-Amsterdam
  t.a.v. Benoemingen
  postbus 1053
  2001 BB Haarlem

Let u er bij het insturen van de kopie van het id-bewijs op dat de foto en het BSN-nummer zijn doorgehaald. Wij vernietigen de kopieën na controle.

Benoemingen

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

De leden van de besturen van Parochies, Parochiële Caritasin­stel­lingen (PCI’s) worden door de bisschop benoemd. Bij andere kerkelijke instellingen bepalen de statuten de rol van de bisschop in deze.

Een benoeming is geldig voor een bepaalde termijn, welke eveneens door de bisschop wordt bepaald. Doorgaans gelden benoemingstermijnen voor vier jaren. Men kan maximaal acht jaren ach­ter­een­vol­gens in hetzelfde bestuur worden benoemd. In uitzonderingsgevallen kan de bisschop besluiten deze acht jaren te verlengen met maximaal vier jaren.

Alleen met de vereiste geldige benoeming van de bisschop is de bestuurder gerechtigd als bestuurder op te treden en de Parochie, PCI of kerkelijke instelling te ver­te­gen­woor­digen. Bij parochies en PCI’s gebeurt deze wettelijke ver­te­gen­woor­diging door de voorzitter en secretaris van het bestuur tezamen.

In aanmerking voor bestuursfuncties komen mensen die

 1. het katho­lie­ke geloof actief belijden
 2. de leeftijd van 75 jaar nog niet bereikt hebben
 3. niet in loondienst zijn van, of betaalde diensten uitvoeren voor dezelfde instelling;
 4. in het volle bezit zijn van hun burgerlijke rechten;
 5. geen bloedverwant­schap hebben met andere leden uit hetzelfde bestuur tot in de vierde graad.

In het geval van het penning­mees­ter­schap dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd te kunnen worden.

Naast de bovengenoemde, verplichte VOG-verklaring voor penning­mees­ters en mensen die met de persoonsgegevens van de Ledenadministratie omgaan, is er een gratis VOG-verklaring verkrijgbaar voor vrij­wil­lig­ers die werken met kinderen, jongeren, mensen met een beperking e.d. Deze vrij­wil­lig­ers behoeven géén bisschoppelijke benoeming. De aanvraag voor deze VOG wordt door het Secretariaat van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Nederland verwerkt. Mensen die deze VOG aanvragen, hebben hiervoor hun DigiD en hun e-mailadres nodig.

Ga verder naar een van de sub­pagina's van de gewenste rechts­persoon:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose