Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Reglementen

Algemeen

Contact

Contactpersoon: Dhr. Marius van der Knaap, afdeling Kerkopbouw

Beleidsvisie - PCI

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Wat is een Parochiële Caritas Instelling?

Het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter) Parochiële Caritasin­stel­ling in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie omschrijft de Parochiële Caritas Instelling (PCI) in artikel 2 als volgt:

De PCI is een publieke kerkelijke rechts­persoon, in de zin van canon 116 CIC, zijnde een zelfstandig onderdeel van het R.-K. Kerk­ge­noot­schap in Nederland, in de zin van artikel 7 van het Reglement voor het R.-K. Kerk­ge­noot­schap, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend als rechts­persoon naar Nederlands recht, en welke de beoefening en bevordering van caritas ten doel heeft. Hieronder worden verstaan de parochiële en de interparochiële caritasin­stel­ling (PCI resp. IPCI).

Caritas is ‘het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale recht­vaar­dig­heid’ (canon 222 CIC).

De (I)PCI’s zijn verbonden aan één of meerdere parochies. Het beleid van de (I)PCI’s wordt gevoerd in samenspraak met het bestuur van de verbonden parochie(s). De (I)PCI’s vallen onder het kerkelijk gezag van de bisschop.

Beleidsvisie op PCI’s

Daar de (I)PCI’s verbonden zijn aan parochies, treft het beleid aangaande de parochies over vergaande regionale samen­wer­king, ook de (I)PCI’s. Daar de Caritas van oudsher de armenzorg van de parochie is, is het van belang dat het beleid aangaande de Caritas afgestemd wordt op het beleidsplan van de betreffende (samenwerkende) parochie(s).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose