Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beleidsvisie - Overige kerkelijke instellingen

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Wat zijn overige ker­ke­lijke in­stel­lingen?

Met overige ker­ke­lijke in­stel­lingen wor­den die publieke en private ker­ke­lijke rechts­personen bedoeld die als zelf­stan­dig onder­deel van het R.-K. Kerk­ge­noot­schap in Neder­lands rechts­per­soon­lijk­heid bezit naar Neder­lands recht krachtens artikel 2 van boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek. Publieke ker­ke­lijke rechts­personen wor­den door het bevoegd ker­ke­lijk gezag opgericht met een van tevoren vast­ge­steld doel; private ker­ke­lijke rechts­personen zijn door katho­lie­ken be­gon­nen en hebben per decreet van het ker­ke­lijk gezag ker­ke­lijke rechts­per­soon­lijk­heid ont­van­gen.

Daar­naast kennen we ook katho­lie­ke bur­ger­lijke rechts­personen. Dit zijn stich­tingen, vereni­gingen of andere rechts­personen naar Neder­lands bur­ger­lijk recht, welke voldoen aan de ‘Algemene Bepa­lin­gen voor Ker­ke­lijke Rechts­personen en Katho­lie­ke Bur­ger­lijke Rechts­personen in de R.-K. Provincie in Neder­land’ en op grond daar­van de naam ‘katho­liek’ mogen voeren.

Beleids­vi­sie op overige Ker­ke­lijke in­stel­lingen

Daar ker­ke­lijke in­stel­lingen hun eigen, voor het open­ba­re wel­zijn toe­ver­trouwde taak hebben ont­van­gen, is het beleid aan­gaande de in­stel­lingen maat­werk.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose