Bisdom Haarlem-Amsterdam


Uitgevaardigde decreten

gepubliceerd: maandag, 22 juli 2024

Per 1 januari 2019 wor­den de decreten van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam alleen nog ge­pu­bli­ceerd op onze web­si­te, en niet lan­ger in de Analecta. De Dio­ce­sane Rege­lingen ver­vangt de Analecta en komt eens per jaar (januari) uit.

2024
27 juni
Decreet ont­trek­ken ere­dienst H. Boni­fa­tius te De Rijp
5 juni
Decreet verschaffen van een door een externe accountant goedge­keurde controle­ver­kla­ring door besturen van publieke ker­ke­lijke rechts­personen
1 mei Fusie PCI’s Alkmaar, Zuid­scher­mer, Bergen en Schoorl tot PCI ISCC Alkmaar
29 april Decreet fusie IPCI Hilversum
21 maart Decreet Urbanus te Boven­kerk als paro­chie­kerk H. Maria­paro­chie
2023
8 de­cem­ber Fusie De Heilige Familie - ge­wij­zigde versie
8 de­cem­ber Fusie Andijk-Medem­blik-Onder­dijk-Wer­vers­hoof
1 no­vem­ber Fusie H. Boni­fa­tius Almere en Sterre der Zee Zeewolde tot Zuide­lijk Flevoland
1 no­vem­ber Onttrek­king aan de ere­dienst HH. Anna en Boni­fa­tius Am­ster­dam-Oost
12 ok­to­ber Onttrek­king aan de ere­dienst H. Drieëenheid Bloe­men­daal
12 ok­to­ber Onttrek­king aan de ere­dienst H. Antonius van Padua Haar­lem
25 februari Onttrek­king aan de ere­dienst Kapel Sint Jacob in de Hout
22 februari Onttrek­king aan de ere­dienst St. Jozef­kerk te Benne­broek
5 februari Slui­ting kerk­ge­bouw Regina Caeli Beverwijk
10 januari Onttrek­king aan de ere­dienst O.L.V. Geboorte­kerk Scher­mer­horn
2022
22 de­cem­ber Decreet naamswijzi­ging R.K. Pa­ro­chie Amstelland
22 de­cem­ber Decreet Vie­rin­gen en pas­to­raat H. Thomas van Aquino­paro­chie Am­ster­dam
23 maart Ont­trek­ken ere­dienst kerk­ge­bouw Portugese pa­ro­chie Nossa Senhore de Fátima te Am­ster­dam
1 maart Ont­trek­ken ere­dienst kerk­ge­bouw De Goede Herder te Landsmeer
1 februari
Samen­wer­kings­ver­band Am­ster­dam West
31 januari Ont­trek­ken ere­dienst H. Gregorius van Utrecht (Pieter­kerk) te IJmui­den
2021
8 de­cem­ber Naamswijzi­ging HH. Petrus en Paulus Am­ster­dam in H. Jozef
1 ok­to­ber Samen­wer­kings­ver­band van de H. Familie
8 sep­tem­ber Ont­trek­ken ere­dienst HH. Mar­te­la­ren van Gorcum­kerk te Koog a/d Zaan
1 sep­tem­ber Digi­taal ver­ga­deren
1 juli
Ophef­fing PCI H. Thomas van Aquino­paro­chie Am­ster­dam
1 juli Ophef­fing PCI HH. Engelbe­waar­ders­paro­chie Bad­hoe­ve­dorp
2020
6 ok­to­ber Oprich­tings­de­creet Broe­der van het Stille Leven
20 sep­tem­ber Decreet Onttrek­king aan de ere­dienst kerk­ge­bouw van de H. Martinus te Oosterend
13 mei Decreet fusie Onze Lieve Vrouw - Boni­fa­tius Zaan­dam
12 maart Decreet fusie Wormerveer - Krommenie
11 maart Decreet ophef­fing rechts­persoon Voorhof Am­ster­dam
28 februari Decreet oprich­ting Rec­to­raat Vrouwe van alle Volkeren
19 februari Decreet ont­trek­ken ere­dienst Theresia­ka­pel Hem
13 januari Decreet nieuwe orde­ning de­ke­na­ten
2019
5 de­cem­ber Decreet ont­trek­ken ere­dienst kapel Saen­den Zaan­dam
5 de­cem­ber Decreet ont­trek­ken ere­dienst Marcus Hens­broek
5 de­cem­ber Decreet ont­trek­ken ere­dienst OLV Geboorte Wormerveer
4 de­cem­ber Decreet fusie Alkmaar centrum, Oudorp, Noord
4 de­cem­ber Decreet fusie Am­ster­dam Nieuw West
15 maart Decreet ont­trek­ken aan de ere­dienst H. Jozef­kerk Velsen-Noord
22 februari Decreet samen­wer­kings­ver­band Pa­ro­chie­ver­band Zaanstreek
20 februari Decreet samen­wer­kings­ver­band PCI Regio Klaver­blad
1 februari Decreet fusie PCI St. Urbanus met PCI Caritas Amstelland


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose