Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Beleidsvisie & Regiovorming

gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2019

Binnen het bisdom bestaan ver­schil­lende vormen van kerkelijke rechts­personen, die teruggaan op het kerkelijk wetboek (de Codex Iuris Canonici). We kennen Parochies, Parochiële Caritasin­stel­lingen, en overige kerkelijke rechts­personen. Al deze kerkelijke rechts­personen worden in Nederland als zodanig erkend en bezitten ook naar Neder­lands Recht rechts­per­soon­lijkheid op grond van artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek.

Hier vindt u per soort rechts­persoon een korte uiteenzetting en de visie van het bisdom op deze rechts­persoon.

Kerkrechtelijke documenten aangaande het beleid voor de kerkelijke rechts­personen kunt u hier downloaden. Ga verder naar een van de sub­pagina's van de gewenste rechts­persoon:

Inventarisatie bij samen­wer­king of fusie

Tijdens de transitie naar samen­wer­king of fusie zijn er veel zaken die geïnventariseerd moeten worden, alvorens instellingen kunnen samengaan. Om deze inventarisatie te vergemakkelijken, is onderstaand document opgesteld. Het document bestaat uit meerdere modules. Het is oor­spron­ke­lijk geschreven voor de situaties van parochies, maar kan ook gebruikt worden door PCI’s. Van belang is steeds te beoordelen of de betreffende module van toepassing is.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose