Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuwe automatisering voor parochies

gepubliceerd: donderdag, 17 mei 2018
Nieuwe automatisering voor parochies

In 2018 is gestart met de introductie van de nieuwe auto­ma­ti­sering voor parochies. De nieuwe automa­ti­sering bestaat uit de software van Exact als financieel pakket en DocBase voor de ledenadministratie.

Ook is er een app geïn­tro­du­ceerd waarmee moderne com­mu­ni­ca­tie met de parochianen mogelijk is. Met deze app kunnen we voldoen aan de verplichting die ons in het kader van de Algemene Verordening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) wordt opgelegd, namelijk dat ieder lid de eigen ledengegevens kan raadplegen zonder tussenkomst van een derde.

Het is binnen het Bisdom Haarlem-Amsterdam voor een parochie niet verplicht om Exact Online te gaan gebruiken, wel zal vanaf 30 juni 2019 de software in Navision niet langer meer be­schik­baar zijn.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft in haar vergadering van 16 januari 2018 het besluit genomen dat iedere parochie verplicht is om een ledenadministratie te hebben en deze via DocBase te voeren. Dit betekent dat iedere parochie uiterlijk 30 juni 2019 de (over)stap naar DocBase moet hebben gemaakt omdat vanaf die datum de software in Navision niet langer meer be­schik­baar zal zijn.

Het is van belang om zo spoedig mogelijk over stappen naar Docbase omdat we als totale Neder­landse kerkprovincie per 25 mei aanstaande dienen te voldoen aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG.

Informatie over nieuwe automatisering voor parochies vindt u op de website:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose